Menu

Generalforsamling d. 26/3-19 kl. 1930 i Ørslev Bjerge idrætsforening

11. februar 2019 kl. 08:59

Generalforsamling d. 26/3-19 kl. 1930 i Ørslev Bjerge Idrætsforening

 

Generalforsamlingen bliver afholdt i klublokalet i Kirkeskovhallen.

Dagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Udvalgene aflægger beretning
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Forelæggelse af budget for indeværende år
 8. Valg:
  • formand    
  • næstformand (lige år)
  • kasserer (ulige år)
  • sekretær (ulige år)
  • suppleanter
  • revisorer
  • fanebærere
 9. Eventuelt