Menu

Møde d.12/6-18

Hovedbestyrelsesmøde d. 12 juni 2018 kl. 19.30

Deltagere: Niels, Kristian, Henrik, Anna og Heidi

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af sidste ref. Og evt. opfølgning
 2. Nyt fra formanden, den nye persondataordning
 3. Hvordan sikre vi os besættelse af bestyrelsesposter
 4. DIF/DGI, foreningspuljen
 5. Nyt fra fodbold
 6. Nyt fra badminton
 7. Nyt fra gymnastik
 8. Økonomi v/ kasserer

 

 1. Godkendt

 

 1. den nye persondataordning, laver Niels privatpolitik for ØB og får den lagt på hj.siden.

 

 1. bestyrelsen er ikke indstillet på, at ændre den flerstrenget forening. Hovedbestyrelsen deltager til lokalrådenes møde. Hovedbestyrelsen inviterer sig selv til bestyrelsesmøde i fodbolden. Henrik og Niels deltager.

 

 1. DIF/DGI har fået 45 millioner fra ”spillehalsafgift” i årene 2018, 2019 og 2020 som man kan søge.

 

 1. Intet nyt

 

 1. Intet nyt

 

 1. Sommerholdene fungerer rigtigt godt med en del deltagere.

 

 1. Økonomien ser fin ud. T-shirts til alle børnehold i fodbold og gymnastik søges hos DIF/DGI af Niels

 

 1. Der er igen problemer med låsesystemmet. Periodisk låserne ikke op som de skal, Heidi har aftalt med Bent at han kontakter kommunen.

Næste møde mandag d. 24/9-18 kl. 19.30

Referant Heidi

Nyheder
17. november kl. 16:28 Aflysning af alle hold i gym.afd. fra d. 17/11-2020 til om med uge 48.
Nyheder
03. august kl. 21:27 Gymnastiksæsonen 2020-2021 Starter snart!
Nyheder
05. juli kl. 17:27 Medlemmerne strømmer til lokal klub
Nyheder
06. juni kl. 15:20 Årsmøde i gymnastikafdelingen 9.6.2020 kl.19.30