Menu

Møde d.6/2-19

Hovedbestyrelsesmøde d. 6/2-19

Deltagere: Niels, Kristian, Henrik, Camilla, Anna og Heidi

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. DIF/DGI foreningspulje ansøgninger og bevillinger (puljen er lukket indtil 1/3)

4. Nyt fra fodbold

5. Nyt fra badminton

6. Nyt fra gymnastik

7. Økonomi v/ kasserer

8. Evt.

 

1. Referat godkendt

 

2. Børneattester er indhentet og godkendt. Lokalrådene er af Kommunen blevet bedt om at sætte sig sammen og kikke på fremtiden/nye tiltag i vores område, Niels er blevet opfordret til at deltage og det gør han.

 

Skoleleder Dorthe Næsborg stopper.

 

3. Hovedforeningen giver penge til fodboldholdet der tager til landsmesterskaber. Medlemsindberetning er på plads. 295 medlemmer.

 

4. Dennis er ved at oprette Camilla som admistrator hos DGI. Der er kommet flere medlemmer.

 

5. Intet nyt

 

6. Fastelavnsfest for alle i hallen d. 3/3-19. Opvisning d. 9/3-19. Gym. ønsker at tage på Italiensturen i 2020. Det forventes at der bliver ca. 50 deltagere. Anlægget i hallen virker ikke optimalt, så der bliver sendt ansøgning på nyt anlæg hos Fritidsafd.

 

7. Foreløbig regnskab er godkendt og klar til revidering.

 

8. Rengøring i klublokalet. Der afsættes 1 time om ugen til ekstern rengøring.

 

Dagplejen har indtaget en ret stor del af baglokalet, Niels tager kontakt til Steen.

 

Niels annoncerer generalforsamlingen. Kasserer og sekretær er på valg.

 

Camilla mailer til Kommunen mht. ny bande samt listen i gulvet ved graven.

 

Generalforsamling 26 marts 2019 kl. 19.30

 

Referant Heidi

Nyheder
03. august kl. 21:27 Gymnastiksæsonen 2020-2021 Starter snart!
Nyheder
05. juli kl. 17:27 Medlemmerne strømmer til lokal klub
Nyheder
06. juni kl. 15:20 Årsmøde i gymnastikafdelingen 9.6.2020 kl.19.30
Corona retningslinjer
16. maj kl. 20:58 Corona retningslinjer ØB Fodbold