Menu

Møde d.20/8-19

Hovedbestyrelsemøde i ØB IF 20 august 2019.

Deltagere: Dennis, Camilla, Kristian, Anna, Niels, Henrik, Heidi

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde og evt. opfølgning

2. Nyt fra formanden

3. DIF/DGI foreningspulje ansøgninger og bevilling-opfølgning

4. Klubmodul i fremtid el ej??

5. Nyt fra fodbold

6. Nyt fra badminton

7. Nyt fra gymnastik

8. Økonomi v/kasserer herunder mobilpay

9. Evt.

 

1. Godkendt

2. Div. Info er sendt rundt, sidst modtaget er projekt ”bevæg dig for livet”

3. Husk at overholde fristerne for ansøgningerne. Evt. gi besked hvis det skal udsættes.

4. Klubmodul forsætter, pkt. tages med til næste møde. Kristian snakker med Karin. Henrik tager kontakt til Klubmodul.

5. Der er startet 3 nye hold. Det overvejes om der skal indføres robotplæneklippere. Der arbejdes forsat på udskiftning af lysanlæg. Den daglige drift er Camilla, økonomi og kontakt til Kommunen forsætter under Dennis.

6. Sæsonopstart d. 2 og 3/9

7. Sæsonstart i uge 37. Der starter løbehold fredag og søndag.

8. Tilskud fra Radio Solskin bliver stående under hovedforeningen, beløbet er tænkt til Italienstur, hvis turen ikke bliver til noget, tages det op igen. Regnskab gennemgået. Tilskud fra Kommunen og ØBs venner skal stå for sig selv. Mobilpay forsætter

9. Idrætsdag er under overvejelse til næste år. Der er kommet nye brugere fra Slagelse som benytter hallen om fredagen. Kristian stopper som formand ved næste valg.

Næste møde tirdag d. 19/11 kl. 19.30

Nyheder
15. september kl. 09:48 LGM Multiservice er stolt sponser for ØB Fodbold fitness.
Nyheder
28. august kl. 11:57 Gymnastiksæson 2021-2022 starter 13.09.2021
Nyheder
05. juli kl. 17:27 Medlemmerne strømmer til lokal klub
Nyheder
10. august kl. 17:22 Rulleskøjte sjov 6-15 år