Menu

Indkaldelse til generalforsamling i ØBs hovedforening

Indkaldelse til generalforsamling i ØB's hovedforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
TORSDAG DEN 19. MARTS 2024 KL. 19.00 I KIRKESKOV HALLENS MØDELOKALE

DAGSORDEN:
1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLER
2. AFLÆGGELSE AF BERETNING
3. FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB
4. UDVALGENE AFLÆGGER BERETNING
5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
6. FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT
7. FORELÆGGELSE AF BUDGET FOR INDEVÆRENDE ÅR
8. VALG:
a. FORMAND
b. NÆSTFORMAND
c. KASSERER (KUN I ULIGE ÅR)
d. SEKRETÆR (KUN I ULIGE ÅR)
e. SUPPLEANTER
f. REVISOR
g. FANEBÆRERE
9. EVENTUELT

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.


Sønder bjerge 25 feb 2024

Kristian Melgaard
Formand

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk