Menu

Møde d.17/8-17

Hovedbestyrelsesmøde 17 august 2017

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Nyt fra formanden
 3. Nyt fra fodbold
 4. Nyt fra badminton
 5. Nyt fra gymnastik
 6. Økonomi, herunder bankskifte
 7. Evaluering af 150 års reception og fest- endeligt regnskab

 

Deltagere: Dennis, Sune, Niels, Anna, Henrik, Morten, Anne og Heidi

Mødet startede med besøg af Jørgen C Nielsen fra Slagelse idræts råd som kom for at ønske tillykke med jubilæet, foreningen modtog et indrammet ”diplom”, som Dennis sørger for at sætte op i klublokalet.

 

 

 1. Skat, erhvers og selskabsstyrelsen har godkendt rettelser i forbindelse med den nye bestyrelse.

 

 1. Fodbolden er så småt kommet i gang, der har været lidt udfordinger men der er ved at være styr på det. Der er kommet ny sponsor så alle får ny trøje. Ca. 90 fodboldspillere. Der er succes med at få medlemmerne til, at betale kontingent, for første gang er det ganske få som ikke har betalt.

 

 1. Badminton forventer at starte op 4/9-17.

 

 1. Gymnastik starter yoga hold op. E sport er i ”støbeskeen” der arbejdes på at finde internet løsning, som også fungere økonomisk. Det vil være godt hvis man kan finde en instruktør mere til e sport. Gym. Starter i uge 37.

 

 1. Anna og Niels skal til møde i Sparekassen Sjælland på onsdag hvor foreningen skifter umiddebart derefter, til Sparekassen Sjælland. Økonomien er sund og ser fornuftig ud.

          Endelig regnskab for jubii fest er gjort op og ender på et overskud på kr. 120,-

 

 1. DGI giver kr. 10.000,- i anledning af jubilæet.

          DBU kontaktes af Dennis så der kommer de korrekte navne på faktura mm.

          Dennis sender det farvelagt bookingskema.

          Sune har kontakt til Skanderborg festival og der kan være en mulighed i at samle penge til foreningen.

          Sune ønsker at få åbnet hallen i ferier også. Haludvalget tager op på næste møde.

 

Næste møde: 29 november 2017 (budgetmøde)

 

 

 

Referat Heidi

 

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk