Menu

Møde d.29/11-17

ØB Hovedbestyrelsesmøde d. 29/11-2017 kl. 19.30.

Deltagere: Kristian, Morten, Steen, Dennis, Sune, Anna, Niels og Heidi

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af ref. Fra sidste møde og evt. opfølgning herunder status på hjertestarter.
 2. Nyt fra formanden her under dagplejen.
 3. Nyt fra fodbolden.
 4. Nyt fra badminton
 5. Nyt fra Gymnastik
 6. Økonomi v/ kasserer, herunder status på bankskifte, budget 2018 og mobilpay.
 7. og snak om hallen 25 års jubilæum.

 

 1. Steen indkøber en ny hjertestarter som ikke bliver forsikret.

 

 1. Dagplejerne er blevet sagt op fra SFOéns hus. De har ønske om at låne klublokalet i hallen en dag om ugen. Dagplejen afholder selv udgifterne. Slagelse Kommune skal kontaktes/søges om det er muligt. Der er enighed om foreningen invitere dem for, at styrke lokalsamfundet. Dennis og Steen undersøger nærmere.

Formanden har været til møde i Slagelse idrætsråd. Der skal spares, bla. Bliver lokaletilskud samt aktivitestilskud beskåret.

Vedr. forsikring, mangler foreningen en løsøreforsikring hvis man skal have en sådan forsikring skal alle rekvisiter tælles op. Niels taler med Dorte vedr. forsikringer. Pt. er vi dobbelt forsikret.

 

 1. Fodbolden har startet nyt hold op om fredagen. U15-17

 

 1. Badminton har mange ledige baner men der er kommet et par nye medlemmer. Tennis har forespurgt om de kan låne et par baner om mandagen. De kan søge på foreningsportalen.

 

 1. Gymnastik har vedtaget de vil investere i en protrack, der søges om tilskud hos Kommunen og sponsorer. Der er lidt stigning i medlemstallet E-sport er ikke lykkes at få startet, der arbejdes stadig på om det kan blive til noget.

 

 1. Indtægt fra OK overføres til ØB´s venner. Konto i Nordea lukkes, Sparekassen overfører beløbet. Da foreningen har en sund økonomi er man åben over for evt. ønsker til nye tiltag. Mobilepay skal forsætte, Sune og Dennis taler sammen hvordan det kan køres sammen med foreningsportalen. Sune har ønske om balanceposterne tilføjes på budget. Evt. rettelser til budget sendes til Anna medio december 2017. Anna gør opmærksom på at når man skanner bilag og mailer til Anna, skal det ligge på hvidt papir. Vær opmærksom på at det er det korrekte kontonr. I oplyser til Anna, da der er gebyr på hvis det ikke er korrekt.

 

 1. CFR register skal bruge medlemsindberetning. Det er afd. Formand som er ansvarlig for det bliver indberettet.

Skal der afvikles et arrangement forbindelse med hallens 25 års jubilæum? Haludvalget giver en tilbagemelding.

 

Generalforsamling 4. April 2018 kl. 19.30

Næste møde 31. Januar 2018 kl. 19.30

 

 

Referant: Heidi

 

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk