Menu

Møde d. 29/6-21 Generalforsamling

Generalforsamling ØB´s hovedforening 29 Juni 2021 kl. 19.30

Deltagere: Camilla, Dennis, Sune, Kenneth, Steen, Henrik, Niels, Anna og Heidi

 

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Aflæggelse af beretning

3. Forlæggelse af det reviderede regnskab

4. Udvalgene aflægger beretning

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastlæggelse af kontingent

7. Forlæggelse af budget for indeværende år

8. Valg

a.Formand

b. Næstformand

c. Kasserer (kun ulige år)

d. Sekretær (kun ulige år)

e. Suppleanter

f. Revisor

g. Fanebærere

 

1. Niels dirigent og Kenneth stemmetæller

2. Hovedforeningens beretning v/Niels (vedhæftet)

3. Det revideret regnskab er gennemgået og godkendt. Fodbolden har investeret i spillerbokse.

4. Badminton beretning v/Steen, Gym. beretning v/Kenneth, Fodbold beretning v/Camilla 

5. Ingen indkomne forslag

6. Kontingent fastholdes på kr. 50,-

7. Budgetter gennemgået og godkendt

8. Formand: Niels genvalgt

Næstformand: Sune genvalgt

Kasserer: Anna genvalgt

Sekretær: Heidi genvalgt

Suppleanter: Henrik og Morten

Revisorer: Susanne og Kim

Fanebærer: Kenneth

 

9. Der kommer ny belysning i hele hallen. Loft i omklædningsrum 3 bliver ordnet.

 

Ref. Heidi

 

Formandens beretning.

Generalforsamlingen er udsat fra marts måned grundet Corona situationen.

Foreningen har igen i år øget medlemstallet – nu til 315 medlemmer, som virkelig er flot når man tænker på at corona har præget aktiviteterne siden marts 2020.

Derfor stor ros til gymnastik og fodbold for de mange aktiviteter, der trækker medlemmer til. Gymnastik har haft lidt svært med at fastholde medlemmer, men jeg er sikker på at der efter coronaen kommer godt gang i aktiviteterne. Fodbold har til gengæld haft en meget stor medlemsfremgang.

Hovedbestyrelsen har siden sidste generalforsamling i 2020 afholdt 3 møder. Møder har været aflyst på grund af coronaen.

Vi har igen i år haft et rigtig fint samarbejde med Kirkeskov skolen og har vores observatør post i skolens bestyrelse, som stadig er besat af Steen Christensen .

Foreningens økonomi – dygtigt styret af Anna Jensen – er stadig god og der er muligheder for investering i nye initiativer eller udstyr.

Det har været en svær tid i de måneder hvor al aktivitet var stoppet. Heldigvis er der sket en delvis åbning af både udendørs og indendørs idræt. Kæmpe tak for den måde afdelinger har taklet situationen og fået gang i aktiviteterne igen.

Trænere, ledere og bestyrelser har gjort et kæmpe arbejde for at følge retningslinjerne for corona håndteringen, hvilket har betydet, at vi slet ikke har haft smitteopsporing i foreningen. Kæmpe tak for det.

Derfor besluttede vi, at alle skulle have en tak for indsatsen og købte derfor til jul gavekurve til alle. De blev taget imod med et stort smil fra alle.

 

Til slut vil jeg gerne takke alle vores frivillige – trænere, hjælpere samt bestyrelserne i de 3 afdelinger. Ligeledes en tak til medlemmerne af hovedbestyrelsen for en altid positiv stemning.

 

29. juni 2021

Niels Christiansen

 

Gym. afdelingens beretning.

Det har været en noget forvirret og skuffende sæson i år.

Det hele startet rigtig godt med fin medlemstilslutning til alle vores forskellige hold. springholdet er stadigvæk det største hold vi har. Mor barn holdet har ikke haft de medlemmer vi havde håbet på men de kommer forhåbentlig tilbage i den nye sæson. krudtugle holdet var der en flot tilslutning til, stort set alle de nye 0 klasse elever var på holdet.

 

Vi har ikke kunne reklamere ret meget for de hold vi har fordi de ting vi plejer at tage til som F.eks kultural folkefest drengerøvsaften vores egen fastelavn og ungdomsfest har været aflyst. vi har dog fået holdt idrætsdag for Kirkeskovskolen og det har været med til at givet flere medlemmer.

 

Coronaen kom igen og alt lukkede ned også vores opvisning og sæsonafslutning for vores hold og det er vi meget kede af, men det var jo nødvendigt

Til tros for coronaen ser vi lyst på fremtiden og bestyrelsen og et stærkt hold af instruktører står klar til den nye sæson.

Vi takker skolen og fodbold samt samarbejdspartner for det gode samarbejde.

 

Badminton afdelingens beretning.

Badminton afdelingen har i 2020 spillet både om mandagen og tirsdage i Kirkeskovhallen.

Mandag fra 15:30 til 16:30 hvor det primært har været pensionister fra Bisserup der har spillet og tirsdag fra 19:00 til 21:00. Coronaen satte en stopper for badminton i 2020 og restriktionerne har gjort, at badminton afdelingen ikke har spillet i sæsonen 2020.

I 2020 har der været tilmeldt 16 motionister

Badminton afdelingen har igen i år ikke deltaget i turneringer eller stævner.

Vi i badmintonudvalget håber, at vi vil kunne spille igen fra midt august 2021.

 

Kirkeskovhallen, den 29. juni 2021

 

Steen Christensen

 

Fodbold afdelingens beretning.

Et anderledes år er gået for ØB IF Fodbold.
Fodboldafdelingen har som så mange andre, været påvirket i alle
henseender pga. Corona. Alle har været påvirket af alle restriktioner,
tiltag og krav.
Der er opgaver/udfordringer, som vores lysanlæg, som der fortsat
arbejdes på med kommunen.
På udviklingens side, så er der kommet udskiftningsbokse og bænke på
den store bane og i det kommende år 2021 vil der komme robot klippere
på vores anlæg.
Vores herre senior hold der vokser fortsat på trods af udfordringer fra
Corona, en imponerende flot udvikling og indsats.
Ved veteranerne ses der også på trods ag Corona-påvirkningen, en fortsat
stor tilslutning og opbakning. Så igen stor ros til alle trænere i
fodboldafdelingen.
Der fortsat samarbejde med Skælskør boldklub for U14, snart U15
drengene. Dette fungerer godt og med stor opbakning fra alle forældre i
begge klubber.
Sæsonen 2020 var året hvor ØB-fodbold måtte tænke alternativt, for at
beholde interesse og opmærksom i ØB IF, både under og efter Corona
nedlukning.
Vi har måtte lære og tænke alternativt og ud af boksen, lære at gøre ting
anderledes og finde muligheder og løsninger for udfordringerne.
Formanden arbejder fortsat intensivt på at varetage ØB fodbolds
interesser, med de beslutninger og tiltag der skal tages og laves, for at
bevare interessen for at sportsudøverne til at vælger ØB Fodbold.
Der arbejdes fortsat på at finde flere til bestyrelsen.
Vi takker de andre afdelinger i klubben, ØB´s-venner og vores hoved
forening for et godt samarbejde og ser frem til næste års samarbejde.
Formand i fodboldafdelingen.


Camilla Greis Kimer

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk