Menu

Møde d.17/11-20

Hovedbest. Møde 17/11-2020 Ørslev Bjerge if

Deltagere: Niels, Camilla, Steen, Kristian, Sune, Anna og Heidi

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde og evt. opfølgning

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra fodbold

4. Nyt fra badminton

5. Nyt fra gymnastik

6. Økonomi v/ kasserer

7. Evt.

________________________________________________________________________

1. Godkendt

 

2. Der er sendt tilbud fra Kommunen om at man kan søge div. Puljer

 

3. Udskifterbokse er kommet, de bliver monteret snarest muligt. Der er hele tiden focus på restriktioner. Alle spillere som har berøring med elever fra nærliggende skole, har man valgt at holdende lukkes ned, til og med uge 48. Der har været rigtig fin tilslutning til veteran holdet om mandagen.

 

4. Det er de samme som spiller som sidste sæson.

 

5. Der er lidt færre deltagere på holdene med de yngste, men ellers fin tilslutning der særligt et stort drengehold. Instruktørerne virker lidt trætte med alle de restriktioner som skal følges, der vil blive tænk på dem. Pt. er samtlige gym.hold lukket ned til og med uge 48. Der er igen modtaget et fint bidrag fra OK

 

6. Policen fra Forsikringen er gennemgået, der er enighed om ikke at ændre den mht. moms, der vil ikke være dækning for momsdel ved evt. skade. Der er lavet udkast til budgetter for alle afdelinger, evt. ændringer skal kasserer have besked om hurtigst muligt.

 

7. Gavepolitik? Der arbejdes på at ensrette alle afdelinger, der vil i år blive tænkt for alle instruktører og trænere. Skoledistriktet har udarbejdet en folder som indeholder info om ”vores” område. Folderen vil blive delt ud til ejendomsmægler samt virksomheder.

 

 

Næste møde 27 januar 2021 kl. 19.30

Referant Heidi

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk