Menu

Møde d.15/9-22

ØB Hovedbest.møde d.15/9-22 kl. 19.00

 

Deltagere: Morten, Anna, Niels, Henrik, Camilla og Heidi, Sune

 

Dagsorden:

Godkendelse af sidste ref. og evt. opfølgning

Nyt fra formanden

Nyt fra fodbold

Nyt fra badminton

Nyt fra Gym.

Økonomi v/ kasserer

Evt.

 

 

Godkendt

Nu er der adgang til digital post. Der er mulighed for at få et sportslegat på kr. 6000,- Niels sender mail til fodbold og gym. formand. Formand giver udtryk for at tiden er kommet til, at finde en ny formand.

Fodbolden er inviteret til deltage i skolens idrætstimer, Camilla har startet et forløb op pt. Seniorerne holder pause pga. manglende træner. Der kommer lidt nye spillere til hele tiden. Nu er de nye master til banerne godkendt, så nu starter den endelige planlægning med opsætning osv.

Badminton har slået op på fb at der er ledige baner.

Gym. har fået en fin opstart med mange gymnaster. Yoga er startet lidt uheldigt pga. syg træner, men forventes at komme i gang.

Div. Papir til banken er underskrevet. Sune og Heidi afleverer selv kopi af legitimation til Sparekassen. Kasserer ønsker at der bliver fundet en ny kasserer til næste valg.

Motionsuge i uge 41, er det noget ØB skal lave en ekstra indsats for at deltage, alle var enige om at der er i forvejen idræt alle ugens dage, hvor alle er velkommen.

Kommunens retningslinier for Hallen er: at der er lukket i hele skolens sommerferie, juleferie samt alle søn og helligdage. Haludvalgets aftale med Heidi er: hallen er lukket 3 uger i skolens sommerferie, efterårsferie (uge 42) samt i vinterferien (uge 7). så vil der til gengæld efter behov blive gjort rent i weekender, søn og helligdage.  

 

Næste møde tirsdag d. 15 november 2022 kl. 19.00

 

    Referant Heidi

 

ØB´s venner
25. marts kl. 12:38 Sådan kan du støtte ØB´s venner og får reklameskilt i hallen
Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Fodbold
07. oktober kl. 10:49 Fællesskab og samarbejde har altid stået højt på listen i ØB
Luk