Menu

Møde d.8/9-17

 

 

Referat fra Hovedbest.møde 8. juni 2017 kl. 19.00

Deltagere: Kenneth, Henrik, Dorte, Steen, Dennis, Niels, Anna, Heidi.

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 2. Nyt fra formanden
 3. Nyt fra fodbolden
 4. Nyt fra badminton
 5. Nyt fra gymnastik
 6. Økonomi v/ kasserer
 7. Evaluering af 150 års jubilæumsfest og reception

 

 1. Godkendt

 

 1. Fremadrettet vil referat blive lagt ud på klubbens hj.side (Dennis)

          Formanden har deltaget i gym.best.møde, hvis der er nogle andre afdelinger som ønsker han deltager i deres.  

          Best.møder, så giv gerne Niels besked.

          Fremover skal der kun hentes `børne attester`fra instruktører der arbejder med unge under 15 år.

          Formand har modtaget velkomstbrev fra DGI med et tilbud på konsulentbistand.

          Tjek nye retningslinjer for lån af lokaler.

          DGI mfl. Skal have besked om at ændre/rette ØB bestyrelsesmedlemmer.

 

 1. 2 nye hold er startet, med børn i alderen 3-7 år

 

 1. Sæsonen er slut. Steen har fået henvendelse fra nogle som ønsker at bruge hallen.

          Næste sæson bliver badminton  mandag eftermiddag og tirsdag i tidsrummet 19-22.00

 

 1. Arbejder på at oprette `e-sport´.

          Alle gym. hold i hallen bliver samlet til om onsdagen i næste sæson.

 

 1. Foreningen har god økonomi, hvis der er nogle som har specielle ønsker kan der søges om midler hertil.

          Fodbolden lukker deres konto og overfører pengene til foreningen.

          Der er enighed om at skrifte pengeinstitut til `Sparekassen Sjælland´.

          Der vil ikke blive tegnet forsikring på konti.

          Anna og Niels aftaler nærmere.

 

      7. Meget vellykket fest, dog skulle wc forhold skulle have været anderledes. Til receptionen var der knapt så mange

          mennesker, men et fint arrangement.                                                                                                            

          HUSK til en VIP liste, hvis der en anden gang holdes arrangementer.

 

 1. Dennis sørger for at få den udskiftet ´Fane´ sat i ramme og hængt op.

          Bisserup Tennisklub spøger om det er muligt at komme ind i ØB evt. under Badminton afd. eller have sin egen

          afd. under ØB, da der er 80 medlemmer og ”fuld” bestyrelse.

          Der bliver indkøbt en tablet i god kvalitet med tastetur til brug ved best. møder. Steen taler med Torsten.

 

Næste møde Torsdag den 17 august 2017 kl. 19.30

 

Referant: Heidi

 

ØB´s venner
25. marts kl. 12:38 Sådan kan du støtte ØB´s venner og får reklameskilt i hallen
Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Fodbold
07. oktober kl. 10:49 Fællesskab og samarbejde har altid stået højt på listen i ØB
Luk