Menu

Møde d. 30/1-2024

Hovedbest.møde 30 januar 2024 kl. 19.00

Referent: Heidi
Mødeleder: Kristian

Deltagere: Kenneth, Kristian, Anna, Morten, Camilla.
Online: Sune
Afbud: Badminton
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af sidste referat
3. Valg af mødeleder
4. Orientering fra formanden
5. Orientering fra fodbolden
6. Orientering fra badminton
7. Orientering fra gymnastikken
8. Orientering fra kasserer
9. Budgetter
10. Nyt om kassererjobbet
11. Best.møder sættes i rul så alle har en chance for at deltage?
12. Evaluering af juleposer
13. Generalforsamling
14. Kirkeskovens høstmarked
15. Evt.

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Kristian
4. Optælling af medlemmer 294, En lille nedgang fra sidste år.
5. Seniorhold kommer tilbage. Fodbold sommerfest bliver fredag d. 28/6-2024
6. Badminton formand har valgt at stoppe. Skal der findes en ny el skal afd. ligges under gym. afd?
7. Gym.opvisning afholdes her 2. marts 2024. Alle weekender i marts er gym.afd ”ude” til opvisninger. Mht. `Projekt` springcenter er der pt. afviklet 2 møder på Kommunen, pt. gennemgåes projektet af Kommunens jurister. Lille Egede friskole har forespurgt om samarbejde, med gym.afd. instruktør. Der afvikles en sommerfest i Bisserup, hvor gym.afd byder ind med en lille opvisning. Der er afvikles fastelavn d. 11/2. Ved den årlige gymnastikopvisning tager Kristian kontakt OK mht. om de vil have en stand . Der kommer 3 gæstehold til opvisningen.
8. Foreløbig regnskab er gennemgået, det ser fint.
9. Godkendt
10. Intet nyt
11. Best.møder forsætter med at afholdes om tirsdagen.
12. Modtagere er glade og positive
13. Generalforsamling Tirsdag d. 19 marts 2024 kl. 19.00, Haludvalget starter
14. Der arbejdes på et arrangement som afvikles ved hallen/skolen for lokal området datoen bliver 31/8-24.
15. Vi stiller forsat med et ”hold” hjælpere til Skanderborg festival, nogle som ønsker at deltage som hjælper, så kan Sune kontaktes.

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk