Menu

Møde d.31/3-22

Generalforsamling ØB Hovedforening d. 31 marts 2022

Deltagere: Henrik, Camilla, Sune, Steen, Kristian; Niels, Anna og Heidi

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og stemmetæller

 1. Aflæggelse af beretning
 2. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 3. Udvalgene aflægger beretning
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Forlæggelse af budget for indeværende år
 7. Valg:
 8. Formand
 9. Næstformand
 10. Kasserer (kun ulige år)
 11. Sekretær (kun ulige år)
 12. Suppleanter
 13. Revisor
 14. Fanebærere
 15. Evt.

 

 1. Anna stemmetæller og Niels dirigent
 2. Aflagt ved Niels
 3. Regnskabet gennemgået og godkendt
 4. beretning aflagt af Kristian. Badminton beretning aflagt af Steen. Fodbold beretning aflagt af Camilla. Alle beretninger er godkendt.
 5. Ingen forslag
 6. Kontingent forbliver uændret, så det forsætter på kr.50,-
 7. Budgetter godkendt
 8. Valg
 9. Niels genvalgt
 10. Sune genvalgt
 11. Ikke på valg
 12. Ikke på valg
 13. Henrik og Morten genvalgt
 14. Kim Relster og Susanne Rasmussen
 15. Kenneth forsætter
 16. Skal hj.siden fornyes? Siden forbliver men Nyhederne rettes/slettes. Der laves en ny opdateret film for foreningen, hvor gym. også bliver repræsenteret. Der efterlyses frivillige til deltagelse ved Skanderborg festival i uge 31. ”Lønnen” er billetten.

 

Næste møde tirsdag d. 23 august 2022 kl. 19.00

Ref. Heidi

 

 

Formands beretning

 

Foreningen har igen i år øget medlemstallet – nu til 347 medlemmer, som virkelig er flot når man tænker på at corona har præget aktiviteterne siden marts 2020.

Derfor stor ros til gymnastik og fodbold for de mange aktiviteter, der trækker medlemmer til. Gymnastik har haft lidt svært med at fastholde medlemmer, men jeg er sikker på at der efter coronaen kommer godt gang i aktiviteterne. Fodbold har til gengæld haft en meget stor medlemsfremgang.

Hovedbestyrelsen har siden sidste generalforsamling i 2021 afholdt 3 møder. Møder har været aflyst på grund af coronaen.

Vi har igen i år haft et rigtig fint samarbejde med Kirkeskov skolen og har vores observatør post i skolens bestyrelse, som stadig er besat af Steen Christensen .

 Foreningens økonomi – dygtigt styret af Anna Jensen – er stadig god og der er stadig muligheder for investering i nye initiativer eller udstyr. Foreningspuljen i DIF/DGI er ligeledes åbnet igen.

Jeg har deltaget i LUP møder for området. LUP er en LandditriktsUdviklingsPlan som kommunen kan anvende ved nye initiativer i landdistrikterne.

Jeg har givet input til foreningsarbejde i området Kirkeskoven, hvor skolen ligeledes har været meget aktive.

 

Jeg har ligeledes deltaget i et velkomst arrangement i Bisserup for tilslyttere. Ca. 70 personer deltog i arrangementet, hvor alle foreninger og øvrige aktører fremlagde muligheder. Tror der kom et par badmintonspillere og gymnastik medlemmer ud af det.

Det har været en svær tid i de måneder hvor al aktivitet var stoppet. Heldigvis er der sket en  åbning af både udendørs og indendørs idræt. Kæmpe tak for den måde afdelinger har taklet situationen og fået gang i aktiviteterne igen.

Trænere, ledere og bestyrelser har gjort et kæmpe arbejde for at følge retningslinjerne for corona håndteringen, hvilket har betydet, at vi slet ikke har haft smitteopsporing i foreningen. Kæmpe tak for det.

Derfor besluttede vi, at alle skulle have en tak for indsatsen og igen i år købte julegavekurve til alle. De blev taget imod med et stort smil fra alle.

 

Til slut vil jeg gerne takke alle vores frivillige – trænere, hjælpere samt bestyrelserne i de 3 afdelinger. Ligeledes en tak til medlemmerne af hovedbestyrelsen for en altid positiv stemning.

 

Niels Christiansen

 

Årsberetning for Ørslev Bjerge IF – Badminton 2021

 

Badminton afdelingen har i 2021 spillet både mandage og tirsdage i Kirkeskovhallen.

Mandage fra 15:30 til 16:30, hvor det primært har været pensionister fra Bisserup der har spillet og tirsdage fra 19:00 til 21:00 har de øvrige motionister spillet. Coronaen satte en stopper for badminton i 2020 og ligeledes lidt i 2021.

Det blev derfor besluttet, at de medlemmer som havde betalt i 2020, ikke skulle betale i 2021.

I 2021 har der været tilmeldt 22 motionister.

Badminton afdelingen har igen i år ikke deltaget i turneringer eller stævner.

Sæsonen har været fra midt august 2021 og slutter midt april 2022.
Den nye sæson starter op igen midt august 2022.

 

Steen Christensen     

 

Årsberetning gymnastik udvalget

 

Året 2021 har budt på mere ned lukning.

På grund af ned lukningen hele den første halvdel af året 21 har vi ikke kunne holde fastelavn og opvisning og andre ting som vi plejer at have/deltage i

Vi takker gymnaster og forældre for den store forståelse og opbakning

 

Vi vil i forbindelse med ned lukningen også takke bestyrelsen og vores instruktører for deres store hjerte til foreningen og den opbakning vi har 👏 vi har et rigtigt godt sammenhold.

 

 

vi startede nye sæson op efter sommerferien med en idrætsdag for skolen.

Der er også flere instruktører der har gjort noget særligt for at gøre opmærksom på deres holdt med prøvetræninger i weekender og efter endt arbejdsdag.  Det har været med til at få vores gymnaster tilbage og der har været fuld gang i gymnastikken siden.

Det ser også ud til at vi i 2022 kan åbne dørene op til både fastelavn og opvisninger igen.

Vi forventer at det hele kommer til at køre som det plejer.

 

Vi takker hovedbestyrelsen og fodbold/badminton for det gode samarbejde i 2021.

 

På vejende af Gymnastik bestyrelses

Kristian Melgaard

 

Fodbold formandens beretning.


Sæsonen 2021 var året hvor ØB-fodbold heldigvis har haft minimal
påvirkning af Covid-19 og næsten oplevet et helt almindeligt år med
fodbold.
Vi håber at dette vil fortsætte, da bevægelse og fællesskab er vigtigt.
Fodboldafdelingen har dog hele tiden haft fokus på sikkerhed,
anbefalinger og krav i denne forbindelse.
På udviklingens side er der kommet robot klippere på vores anlæg. Der
har dog været lidt tekniske vanskeligheder undervejs, men de er blevet
løst hen af vejen.
Der er kommet løsning på vores lysanlæg, hvor der er kommet lovning på
at være klar til udesæsonen 2022. Det ser vi frem til.
Fodboldafdelingen har oplevet en stigende interesse for at sponsere de
forskellige hold i klubben. Dette er vi glade og stolte over, da det viser der
er fokus på klubben og vores arbejde.
Vi håber at skabe endnu mere fokus på vores klub og derved kunne byde
endnu flere sponsorer velkommen i ØB-familien i løbet af 2022.
Vores herre senior hold der vokser fortsat, en flot udvikling og indsats fra
trænere tilknyttet holdet. Holdet har fortsat så mange spillere, at der er
mulighed for at dele op og spille på flere niveauer i turneringer.
Stor ros til trænerne på holdet for deres arbejde og fleksibilitet i deres
arbejde med holdet.
Veteranerne har også fortsat stor tilslutning og opbakning, hvor
fællesskabet er bevaret. De træner fortsat sammen med både
motionsbold og dame senior, så alle får noget positivt ud af træning og
fællesskabet.
Så igen stor ros til alle trænerne for fastholdelse og fleksibilitet, som
skaber plads til alle.
Ungdomsholdet samarbejder fortsat med Skælskør boldklub hvor der
både er U14 og U15 spillere samlet på holdet.
Dette fungerer i det store hele godt og gavner drengene at være samlet.
Der er blevet tilført flere trænere siden sommerferien, da holdet havde
fået vokseværk og der var behov for flere hænder. Aftale i forhold til
samarbejdet er dog ikke ændret, hvor der stadig ligger aftale der
omhandler både spillere og bestemmelser.
Vi oplever fortsat stor opbakning fra alle forældre i begge klubber.
Fodboldfitness har fortsat en stabil interesse og har fået sponser. Holdet
Har dog i indendørstiden udfordringer på plads, men har fundet alternativ
løsning i forhold til sammensætning af træningsøvelser.
Holdet har i samarbejde med sponser og ØB IF deltaget ved
arrangementet, Bevæg dig for livet – Lyserød lørdag og har fået meget
opmærksomhed ved dette.
Holdet ser frem til udendørssæsonen og flere af disse arrangementer,
hvor der det er for hold der primært fokus på bevægelse og fællesskab.
Formanden er fortsat dedikeret i arbejdet med på at varetage ØB
fodbolds interesser, med de beslutninger og tiltag der skal tages og laves,
for at bevare interessen for at sportsudøverne til at vælger ØB Fodbold.
Der arbejdes fortsat på at finde flere til bestyrelsen.
Vi takker de andre afdelinger i klubben, ØB´s-venner og vores
hovedforening for et godt samarbejde og ser frem til næste års
samarbejde.


Formand i fodboldafdelingen.


Camilla Greis Kimer

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk