Menu

Møde d.26/3-19 Generalforsamling

Generalforsamling i ØB´s hovedforening tirsdag d. 26 marts 2019.

Deltagere: Dennis, Dorthe, Steen, Kristian, Annette, Camilla, Anna, Sune, Niels, Morten og Heidi

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af reviderede regnskab
 4. Udvalgene aflægger beretning
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Forlæggelse af budget for indeværende år
 8. Valg:
 9. Formand
 10. Næstformand
 11. Kasserer (kun ulige år)
 12. Sekretær
 13. Suppleanter
 14. Revisor
 15. Fanebærere

 

________________________________________________________________________

 

 1. Niels og Dorthe.
 2. Se bilag fra alle afd.
 3. Regnskab gennemgået og godkendt. Obs på næste faktura fra klubmodul
 4. Se bilag
 5. Ingen indkomne forslag
 6. Kontingent forsætter uændret på kr. 50,-
 7. Budget godkendt
 8. Niels genvalgt
 9. Sune genvalgt
 10. Anna genvalgt
 11. Heidi genvalgt
 12. Morten og Henrik genvalgt
 13. Dorthe og Susanne genvalgt
 14. Kenneth genvalgt
 15. Ny skoleleder Annette præsenterede sig.

Fanen har 800 års jubilæum den 14 juni kl. 16.00 på Svanetorvet i Skælskør.   Kristian tager kontakt til Kenneth

Brug af fb skal være et punkt til næste møde.

Aflagte madrasser foræres til skolen, hovedforeningen betaler for nyt betræk.

Nyt musikanlæg til skole og hallen. Kristian indhenter tilbud og kontakter Annette.     

Næste møde 14 maj kl. 19.30

 

Referant Heidi

 

Beretninger fra afdelingerne:

 

Formandens beretning Hovedforeningen.

Generalforsamling

ØBs hovedforening 26. marts 2019

 

Formandens beretning:

 

Vi har i årets løb afholdt 4 hovedbestyrelsesmøder.

 

DIF/DGI har udbudt en foreningspulje, hvor der kan søges om tilskud til aktiviteter.

Gymnastikafdelingen har søgt og fået bevilget penge til indkøb af trampoliner. Hovedforeningen har søgt om midler til t-shirts til alle medlemmer – men fået afslag. Der er ligeledes søgt om tilskud til fodbolds deltagelse i landsmesterskaber for seniorer, men der var desværre lukket for flere ansøgninger. Hovedforeningen vedtog at dække omkostningerne i stedet.

 

Kirkeskovskolen har indført en rygepolitik, som betyder at der ikke må ryges på skolens område.

Hallen er ikke omfattet, så rygning må finde sted udenfor hallen. Der har dog i årets løb været konstateret rygning i omklædningsrum, hvilket ikke er tilladt. Det er påtalt overfor vores brugere.

 

Kirkeskovskolen har opfordret idrætsforeningen til at udpege et medlem til skolebestyrlsen – vi har udpeget Steen Christensen til posten.

Steen har ligeledes sørget for, at dagplejen kan anvende vores lokaler til legestue – i den anledning har vi vedtaget at betale for rengøring i vores lokaler 1 time pr uge – vi håber dagplejen vil give et tilskud til dette.

 

Den nye persondatalov skal vi overholde og derfor har vi udfærdiget en persondatapolitik, som kan findes på vores hjemmeside.

Børneattester indhentes på alle nye ledere og trænere, der arbejder med børn under 15 år.

 

Hallens 25 års jubilæum i august 2018 enedes vi om ikke at fejre. I forbindelse med ØBs 150 års jubilæum markerede vi 25 års jubilæum for 1. spadestik i stedet.

 

Medlemsmæssigt er vi steget fra 235 medlemmer til 295 medlemmer med udgangen af 2018. Skyldes primært den nye aktivitet i gymnastik – Jumping fitness.

 

Foreningens økonomi er stadig rigtig fin og jeg har i årets løb opfordret til at hovedforeningen er meget imødekommende i forhold til ønsker investering i udstyr m.m.

Det forventes at lysanlægget skal udskiftes i år – umiddelbart en kommunal opgave, men vi er indstillet på at yde et tilskud, såfremt det kan sætte udskiftningen i gang hurtigere.

 

Til slut vil jeg gerne takke for den store indsats vores ledere, trænere og hjælpere gør. Uden denne store indsats var der ingen forening.

Også tak bestyrelserne i afdelingerne og hovedbestyrelsen.

 

 

 1. marts 2019

 

Niels Christiansen

 

Formandens beretning Gymnastik afdelingen.

Formandens beretning 2018-19

Året i gymnastikken har været nogenlunde som de foregående år.

Vi har haft travlt med nye aktiviteter jumping fitness hvor vi i år har købt 20 jumping fitness trampoliner så vi har 20 gymnaster der jumper hver onsdag i gymnastiksalen holdet blev meget hurtigt udsolgt men min fornemmelse er at interessen er dalene. ud over det har vi også købt to nye nedspringsmåtter det er foreningspuljen fra DGI og DIF sammen med Slagelse kommune der har givet størstedelen af pengene til det Ud over det har vi i år også startet et hold op der hedder rulleskøjte sjov. Vi har søgt kommunen om lov til at rulle i hallen og det har de sagt ja til. Det er efter min mening en god udnyttelse af hallen.

Vi har i år også haft et meget stort springhold og instruktørerne var nok lidt over vældet da der stod 70 gymnaster da vi startet sæsonen op. Men de fik hurtigt styr på flokken. Og det er gået rigtigt fint.de  

Vi har fået en ny zumba instruktør sheila det er gået rigtigt fint og hun har fået meget ros af gymnasterne

Vi måtte desværre også lukke nogle hold. Mor barn holdet kunne ikke køre men vi vender stærkt tilbage til næste sæson vi kommer til at gøre en massiv indsats og reklame for det hold så det kommer op og køre evt. med investering i nye sjove redskaber til de mindste.

Også vores to parkour hold måtte give op efter et par måneder der var det svære for få deltager og de var for ustabile til at møde op.

Der skal lyde endnu en stor tak til vores gode hjælper, instruktører og bestyrelsesmedlemmer.

Jeg vil gerne sige jer tusind tak for den store indsats i yder i foreningen uden jer ville dette ikke være muligt.

Også tak til det hold der i år valgte at arrangér og afholde fastelavnsfest i idrætsforeningen der kunne godt have været lidt flere deltager, men det kommer sikkert til næste år.   

Vores samarbejde med fodbolden, badminton og hovedforeningen er gået fint og der har ikke været de store samarbejdsproblemer.

En meget stor tak skal lyde til vores fældes kasser Anna det er bare dejligt når det hele køre som det skal.

Formanden

kristian melgaard

 

 

Formandens beretning Badminton.

 

 

Årsberetning for Ørslev Bjerge IF – Badminton 2018

 

Badminton afdelingen har i 2018 spillet både om mandagen og onsdagen i Kirkeskovhallen. Mandag fra 15:30 til 16:30 hvor det primært har været pensionister fra Bisserup der har spillet og tirsdag fra 19:00 til 21:00.

4 baner har været i brug fra 19:00 til 20:00 og i år ingen fra 20:00 til 21:00 om tirsdagen og 2 baner om mandagen.

I 2018 har der været 24 motionister, 3 mindre end sidste år.

Badminton afdelingen har igen i år ikke deltaget i turneringer eller stævner.

 

Kirkeskovhallen, den 26. marts 2019

 

Steen Christensen                                    Henrik Karsholt

 

Formandens beretning Fodbold.

 

Ja så er endnu et år gået.

 

Fodbold afdelingen har ikke haft de store nye tiltag eller opgaver.

Der er brugt mest tid på at følge op på nuværende opgaver/udfordringer, så som vores lysanlæg, som der arbejdes på og er på møde i 2019 marts i kommunen. Så det venter vi spændt på.

 

Udviklingen i afdelingen på spiller siden er stort set uret, vi har sagt farvel til et par hold og er startet op i december med vores herre senior igen, med ny træner og en del nye og gamle ØB spiller. Det skulle gerne blive et projekt som denne her gang bliver til noget vedvarende i klubben.

 

Sæsonen 2018 var der hvor bestyrelsen valgt at trække sig og har arbejdet på at finde nye medlemmer til bestyrelsen. Det er lykkes at finde en person til bestyrelsen Camilla Greis og hun vil frem over vare tage ØB fodbolds interesser, med de beslutninger og tiltag der skal laves.

Den gamle bestyrelse bliver et år mere og støtter Camilla i hendes virke og arbejder på at finde flere til bestyrelsen.

 

Ellers har 2018 været et år, hvor hverdagen i klubben har gået sin vanlige gang.

 

Vi takker de andre afdelinger i klubben, ØB venner og vores hoved forening for et godt samarbejde og ser frem til næste års samarbejde.

 

Bestyrelsen i fodbold afdelingen.

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk