Menu

Møde d.24/1-2023

Hovedbest.møde 24/1-2023 ØB
Deltagere: Dennis, Henrik, Anna, Morten, Steen, Niels, Sune, Camilla og Heidi

Dagsorden:
1. Godkendelse af ref. fra sidste møde og evt. opfølgning
2. Åbningstider Hallen
3. Nyt fra formanden
4. Nyt fra fodbolden
5. Nyt fra badminton
6. Nyt fra gymnastikken
7. Økonomi ved Kasserer
8. Evt.

1. Godkendt

2. Henrik gennemgik Kommunale retningslinier for bookning af haller, de vil blive opdateret på ØBs hj.side. Alle booker igennem WINKAS lige som de skal huske at annullere de booket tider, når tiden ikke bruges.
https://www.slagelse.dk/da/fritid-og-faellesskab/fritidsaktiviteter-og-faciliteter/book-lokale-bane-eller-anlaeg/
Det er blevet besluttet at fremover følger vi ovennævnte regler:
• Hallen er åben til alm. træning i hele skoleåret – i dette skoleår fra 8/8-2022 til 23/6-2023
Dog er der lukket på alle hellige dage samt mellem jul og nytår
• Hallen kan bookes til turneringskampe på helligdage (ikke til træning)
• Der er pligt til at aflyse træningstider som ikke benyttes
• Enkelt arrangementer skal også bookes i WINKAS – ikke direkte hos Heidi – og meget gerne med min. 2 ugers varsel.

Alle bookinger skal foretages via Slagelse Kommunes booking portal WINKAS
https://selvbetjening.winkas.net/?wkid=slagelse


3. Niels og Steen har lavet et høringssvar vedr. den nye skolestruktur, og det er vedtaget at Kirkeskovskolen forsætter med at være fødeskole til ny skole i Skælskør.

4. Nu er kontrakten underskrevet af både Kommune og entreprenør og det nye udendørslys bliver sat op i sommerferien.

5. Der er 16 deltagere som spiller badminton, der kikkes på om der skal skæres ned i tiderne.

6. Der kommer forsat nye gymnaster til. parkourstel sælges eller køres til jern.

7. Regnskabet er gennemgået af Anna. Forsikringen varsler at den stiger. Regnskab godkendt.

8. Næste møde er generalforsamling d. 7 marts 2023 kl. 19.00.

Der er igen i år mulighed for at deltage som hjælper til Skanderborg festival, ved interesse kontakt Sune.

Referant Heidi

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk