Menu

Møde d.18/4-23 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling I Ørslev Bjerge IF
Tirsdag d. 18 April 2023.

Deltagere: Kristian, Anna, Karin, Camilla, Niels, Heidi, Sune deltager online.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Valg af ny kasserer
4. Evt.


1. Niels blev valgt som dirigent. indkaldelse er lovligt varslet.
2. Niels blev valgt som stemmetæller.
3. Ved generalforsamling d. 7/3-23 blev der valgt en ny kasserer, ny kasserer måtte desværre trække sig igen, så Anna er blevet valgt ind i bestyrelsen igen. Der er muligvis en anden som kan være interesseret. Kristian og Anna tager kontakt til evt. ny kasserer.
4. Opdatering af bestyrelsesmedlemmers mailadr.mm på hj.siden, opdateres af Camilla.
Næste best.møde 16. maj 2023 kl. 19.00


Referant Heidi

ØB´s venner
25. marts kl. 12:38 Sådan kan du støtte ØB´s venner og får reklameskilt i hallen
Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Fodbold
07. oktober kl. 10:49 Fællesskab og samarbejde har altid stået højt på listen i ØB
Luk