Menu

Møde d. 16/5-23

ØB Hovedbestyrelsemøde
Tirsdag d. 16 maj 2023 19.00

Deltagere: Kristian, Steen, Camilla, Kenneth, Morten, Anna, Heidi
Sune og Dennis deltager online.

Dagsorden
1. Godkendelse dagsorden
2. Godkendelse af sidste referat
3. Valg af mødeleder
4. Orientering fra formanden
5. Orientering fra fodbolden
6. Orientering fra badminton
7. Orientering fra gymnastikken
8. Orientering fra kassereren
9. Punkter til dagsorden
• Nyt om kasserer jobbet, hvor lang er vi
• Orientering fra Morten/tilbygning springcenter
• Klubfilm hvad synes bestyrelsen
• Hvordan ønsker vi at foreningen/ bestyrelsen skal se ud fremadrettet
10. Tilføjelse til dagsorden
11. Evt.

1. Godkendt
2. Godkendt. Fremad rettet sendes ref. til bestyrelsen samt ligges på hj.siden
3. Kristian
4. Rude beboerforening har modtaget et beløb som vil blive brugt på en festival, hvor forslaget er at festival skal afvikles på Skolens samt Hallens område sidste lørdag i august 2024. De ønsker at ØB deltager. Dette er forløbige planer, bestyrelsen er positivt stemt for ideen om foreningens deltagelse.
5. Bostedet `Golfstrømmen` er der så småt ved at blive at blive lavet en aftale med, da de ønsker at benytte ØB´s faciliter til at udøve fodbold. Aftalen er at de skal melde sig ind i ØB og kan der ved benytte sig af ØB´s faciliter, Camilla er kontaktperson.
6. Sæsonen er slut, der har været begrænset tilslutning i vintersæsonen. Håber der kommer flere nye til i næste sæson. Der laves et forsøg med pickleball i første omgang i samarb. med skolen, så håber man at der evt. kan tiltrække nye medlemmer til afdelingen.
7. Spring og jumping forsætter indtil sommerferien. I år deltager gymnastik ikke ved Søskov stævnet pga. tilmeldingsprisen er steget. I stedet for deltager gym. ved `Sommer i by` arrangementet i Tjæreby.
8. Der søges forsat efter en ny kasserer. Det nye klubmodul virker ikke helt som ønsket, særligt ved udskrift. Sune laver en aftale med Anna hurtigst muligt, så de i fællesskab evt. kan finde en bedre løsning.
9. a. Anna har haft møde med ny mulig kasserer, men vedkommende vurderede at opgaven var for omfattende. Der kikkes på om arbejdets omfang kan `lettes lidt`, hvis man evt. laver et mobilpay.nr til hver afd. Det vedtages at der bliver oprettet et mobilpay.nr mere så hver afd. har sit, badminton kommer ind under en af afdelingerne. Sune mangler at aflevere dokumenter til banken (dvs. at banken fik ikke lavet det korrekt, da Sune var der) Sune og Anna får rettet op. Opslaget vedr. mangel på kasserer deles på de sociale medier.
b. Gym. ønsker at bygge et springcenter, tegninger fremvist og gennemgået.
c. Foreningen har fået tilbudt om at få lavet en klubfilm, hvis det ønskes søger klubfilm selv sponsorer. Best. vælger at takke nej til Klubfilm, men vælger at benytte dem som tidligere har lavet film for skole og forening.
d. Best. er positivt stemt for nye tiltag, dog ses det at være svært at erhverve nye trænere/ frivillige. Punktet kommer på med næste møde.

10. Ingen indkommende forslag
11. Hvilke kriterier er der for at modtage støtte hos vennerne? Dennis gennemgik kriterier.

Næste møde Tirsdag d. 15 august 2023

Referent Heidi

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk