Menu

Møde d. 15/11-22

Hovedbest.møde d. 15. nov 2022
Deltagere: Morten, Anna, Niels, Heidi
Afbud: Steen og Henrik

Dagorden:
1. Ref. godkendt
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra fodbold
4. Nyt fra badminton
5. Nyt fra gym.
6. Økonomi
7. Evt.


1. Godkendt
2. Lup er færdig udarbejdet.
3. Senior boldbolden holder ”orlov” her i vinterhalvåret. Alle andre hold fungerer forsat. Der afventes forsat på at udendørslys bliver sat op.
4. Der er ledige baner om tirsdagen.
5. Gym. er godt i gang og alle hold ”kører”. Jumping event fungerer godt
6. Budgetter er rettet til. Anna ønsker stadig en afløser.
7. Instruktør får igen i år julegaver.
Næste møde Tirsdag d. 24/1-2023 kl. 19.30

 

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk