Menu

Møde d. 15/11-22

Hovedbest.møde d. 15. nov 2022
Deltagere: Morten, Anna, Niels, Heidi
Afbud: Steen og Henrik

Dagorden:
1. Ref. godkendt
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra fodbold
4. Nyt fra badminton
5. Nyt fra gym.
6. Økonomi
7. Evt.


1. Godkendt
2. Lup er færdig udarbejdet.
3. Senior boldbolden holder ”orlov” her i vinterhalvåret. Alle andre hold fungerer forsat. Der afventes forsat på at udendørslys bliver sat op.
4. Der er ledige baner om tirsdagen.
5. Gym. er godt i gang og alle hold ”kører”. Jumping event fungerer godt
6. Budgetter er rettet til. Anna ønsker stadig en afløser.
7. Instruktør får igen i år julegaver.
Næste møde Tirsdag d. 24/1-2023 kl. 19.30

 

ØB´s venner
25. marts kl. 12:38 Sådan kan du støtte ØB´s venner og får reklameskilt i hallen
Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Fodbold
07. oktober kl. 10:49 Fællesskab og samarbejde har altid stået højt på listen i ØB
Luk