Menu

Møde d. 21/5-2024

Hovedbest.møde Ørslev Bjerge if tirsdag d. 21/5 2024

Deltagere: Kenneth, Kristian, Henrik, Sune, Camilla, Anna og Heidi

Referant: Heidi

Mødeleder: Kristian                          

 

Dagsorden:

1.     Godkendelse af dagsorden

2.     Godkendelse af sidste ref.

3.     Valg af mødeleder

4.     Orientering fra Formanden

5.     Orientering fra fodbolden

6.     Orientering fra badminton

7.     Orientering fra gymnastikken

8.     Orientering fra kassereren

9.     Kommende investeringer for mere fællesskab

10. Kirkeskovens høstmarked

11. Kontingenter (Sune)

 

________________________________________________________________________

1.     Godkendt

2.     Godkendt

3.     Kristian

4.     Sponsoraftale med OK gennemgået

5.     Afventer forsat på svar fra Kommunen mht. udendørs skur. Planlægning for fælles fodboldsdag er i gang, sæt kryds i kalenderen d. 28/6

6.     Intet nyt

7.     Årets sidste opvisning bliver ved Tjærebys sommerfest 9/6. Der har været besøg fra Kommunen for at indhente information vedr. det ansøgte projekt om udvidelse med springcenter, besøget opleves som positivt.

8.     Regnskabsprogram er blevet opdateret, til det bedre.

9.     Alle forslag er velkommen, en del ideer er fremlagt

10. Er det muligt at ”køre” indtægt for `Høstfest´ inde i foreningens regnskabsprogram? Der er også andre muligheder, tages op på et senere tidspunkt.

11. Forslag om at ændre kontingent for fodbolden, der er blevet talt om muligheder som tages internt i afdelingen.

Næste møde tirsdag d. 3 september kl. 19.00

 

 

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk