Menu

Møde d. 19/3-2024 Generalforsamling

Generalforsamling i ØB´s Hovedforening Tirsdag d. 19 marts 2024

Deltagere: Camilla, Niels, Anna, Morten, Steen, Kristian, Heidi

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og stemmetæller

2.     Aflæggelse af beretning

3.     Forelæggelse af det reviderede regnskab

4.     Udvalgene aflægger beretning

5.     Behandling af indkomne forslag

6.     Fastlæggelse af kontingent

7.     Forelæggelse af budget for indeværende år

8.     Valg:

a.     Formand

b.     Næstformand

c.     Kasserer (kun i ulige år)

d.     Sekretær (kun i ulige år)

e.     Suppleanter

f.      Revisor

g.     Fanebærere

9.     Evt.

 

1.     Niels og Anna

2.     Beretning fremlagt af Kristian Se bilag

3.     Regnskab gennemgået som er fint i balance samt godkendt af revisorer

4.     Beretning for badminton fremlagt af Steen. Det er blevet vedtaget at badminton  lægges under gym.afd indtil videre. Beretning for fodbold fremlagt ved Camilla. Beretning for gym.afd fremlagt af Morten.

5.     Ingen indkomne forslag

6.     Kontingent forsætter uændret

7.     Budget gennemgået

8.     Valg:

a.     Kristian genvalgt

b.     Sune genvalgt

c.     Ikke på valg

d.     Ikke på valg

e.     Niels

f.      Revisorer forsætter

g.     Kenneth

9.     Steen forlader sin repræsentantplads i skolebestyrelsen indtil videre overtager Sara, dette tages op på næste bestyrelsesmøde. Tak for indsatsen i mange år til Steen.

Hovedbestyrelsesmøde er tirsdag d. 21 maj 2024 kl. 19.00

 

Årsberetningen Formand Ørslev Bjerge if

Året i idrætsforeningen er forløbet meget roligt. Efter generalforsamlingen sidste år blev der skiftet ud i pladserne i bestyrelsen. Formanden var ny og kasseren blev også udskiftet for en kort stund men det viste sig at den nye kasser ikke kunne tage kasserjobbet alligevel og derfor overtog den tideliger kasser jobbet igen. Det er vi utrolige glade for.

Året i bestyrelsen er gået med at få styr på mit id, godkendelser af bestyrelsesmedlem  i banken og der er også oprettet et nyt mobilepay til gymnastikken.

Der er lavet status på børneattester og alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer er godkendte. Bestyrelsen er blevet orienteret fra udvalg omkring byggerier både et fodbold læ skur og måske et nyt springcenter finder vej til Øb.

Formanden takker for godt samarbejde i bestyrelsen og udvalgene en stor tak til Anna og Heidi for deres store indsats i året der er gået.

Foreningen og foreningens venner er blevet støttet af sponsorater fra ok og smukfest det er vi meget glade for og en stor tak skal lyde til Sune for indsatsen.

Formanden og bestyrelse siger tak for året der er gået.

Kristian Melgaard

 

 Årsberetning Fodbold

 

Formandens beretning Fodbold.

 

Et nyt år er gået for ØB IF fodbold.

I 2023 lykkedes det endelig efter 10 år, at få nyt lysanlæg op til banen bag hallen. Det har væren en lang proces med mange udfordringer.

Det er til stor glæde for spillerne, at dette endelig lykkedes, da vi nu kan se hele banen i de mørke timer ved kampe.

I sensommeren 2023 blev der ansøgt om et skur med overdækning bag hallen. Der er flere af medlemmerne der allerede ved forslaget om dette, tilbud hjælpen når der skulle graves og bygges.

Ansøgningen ligger dog fortsat til behandling i kommunen og er sendt videre for vurdering af placeringen og størrelsen.

Der er fortsat også ønske om der fornyes/opsættes nye bænke til banerne bag hallen, så der også er pladser ved 8 og 5 mandskampe. Der overvejes og undersøges fortsat, om det er muligt at indgå i et samarbejde med skole eller andet, for at få lavet bænke og ligende til banerne bag hallen.

I 2023 startede fodbold afd. Samarbejde med lokalt bosted Golfstrømmen og DGI. Bo- og opholdsstedet Golfstrømmen, har dannet et hold af pædagoger og de unge beboere. Vi er i fodbold afd. glade for at kunne imødekomme lokalområdet og skabe samarbejde.

Dette samarbejde og inkludering gik ikke ubemærket hen, og der blev lavet en flot artikel igennem DGI.

ØB senior vender tilbage i en mindre udgave i løbet af 2024, hvor ca. halvdelen af de gamle spillere, vil danne et Old Boys hold. Vi ser frem til at byde dem velkommen tilbage.

ØB IF fodbold sommerafslutning i form af den intern turnering mellem dvs. hold, deltagere fra lokalområdet, gamle medlemmer, samt med invitation til alle hovedsponsorer for inddragelse og bibeholdelse interessen og opretholde samarbejdet med ØB IF.

Dette betragtes fortsat som en succes og der opleves større interesse fra lokalområdet.

Tiltaget med arrangement Fælles Fodbolddag i ØB på tværs af hold betragtes som succesfuldt og kom igen ud med lille overskud, som er gået til indkøb af dvs. redskaber og gas til den store nye grill formanden har skaffet til afd. Samt småfornødenheder.

Sommerafslutningen er åben for deltagelse af ikke medlemmer mod lille gebyr for dagsdeltagelse, hvilket igen bragte lidt gamle og spillere tilbage på banen i efteråret.

Arrangement holdes igennem Fodbold Fitness i ØB og er nu lagt fast i årskalenderen fredag i uge 26.

Formanden arbejder fortsat intensivt på at varetage ØB fodbolds interesser, med de beslutninger og tiltag der skal tages og laves, for at bevare interessen for at sportsudøverne til at vælger ØB IF fodbold.

Vi arbejder som altid på at finde flere trænere og flere medlemmer til bestyrelsen.

Vi takker de andre afdelinger i klubben, ØB’s venner og vores hoved forening for et godt samarbejde og ser frem til næste års samarbejde.

Camilla Greis Kimer – Fodboldformand.

Ørslev Bjerge Idrætsforening

 

 

Årsberetning 2024

Gymnastikafdeling

 

Endnu et spændende år er gået.

Vi var i 2023 rundt i lokalsamfundet og lave 4 opvisninger, hvor vi fik vist noget rigtig fin gymnastik og gjort god reklame for foreningen og vores hold.
Vi er i 2024 godt i gang med at komme rundt og vise i de nærliggende haller, hvad vi har arbejdet med hele vinteren.
Vi begyndte denne opvisningssæson med et brag af en opvisning i egen hal, hvor rigtig mange mennesker lagde vejen forbi og var med til at gøre dagen rigtig god.
En stor tak til alle, som var deltagende på den ene eller den anden måde for at få dagen til at fungere. 

I et godt samarbejde med Kirkeskovskolen har vi igen i år afholdt fag dag, hvor vi en dag har hele skolen til forskellige aktiviteter. Vi har også haft flere dage, hvor vi har deltaget i den normale idrætsundervisning.

I december måned afholdt vi juletræsfest, og med mange tilmeldte var dette også en stor succes, der fortsætter.
Fastelavn er i februar blevet afholdt med rigtig flot tilslutning. Også der var alt, som det skulle være. Glade deltagere og fantastisk festudvalg, der tog sig af denne opgave.
En stor tak skal lyde til alle dem, som bruger deres tid på at planlægge og arrangere disse arrangementer.

Det har været et rigtig godt år med mange aktive børn og unge mennesker.
Vi har især på krudtuglerne om mandagen i alderen 3-6 år haft stor tilslutning. Og på mini/junior om onsdagen har der ligeledes været en stor stigning i antal gymnaster.

Vi har fået flere nye instruktører på holdene - alle gør et fantastisk stykke arbejde. En kæmpe tak til alle instruktører og hjælpe instruktører for det store engagement og den tid, der bliver brugt i foreningen.

Vi har desværre været nødsaget til at lukke vores 3 voksne hold ned i denne sæson. Heldigvis ser frem vi mod næste sæson, hvor de fleste er klar på at starte op igen.

I denne sæson er der for alvor også blevet taget hul på et projekt, som Morten er torveholder på og har haft på tegnebrættet i mange år.
Et springcenter i forlængelse af hallen er blevet præsenteret på borgmesterkontoret med stor positivitet fra kommunens side. Vi ser frem til et forsat godt samarbejde med de involverede i projektet og krydser alt hvad vi kan for at det lykkedes at få mulighed for at realiserer det.

Vi har haft indkøbt nye redskaber, så vi bliver ved med at kunne tilbyde gode forhold til vores medlemmer og udvikle os som forening.

Vi har igen i år haft et godt samarbejde med de andre afdelinger i foreningen. Tak for det.
En stor tak skal også lyde til de sponsorer, der i dette år har hjulpet til på den ene eller den anden måde.

 

Kenneth Johansen - Formand

 

 

Årsberetning for Ørslev Bjerge IF – Badminton 2023

 

Badminton afdelingen har i 2023 spillet både mandage og tirsdage i Kirkeskovhallen.

Mandage fra 15:30 til 16:30, hvor det primært har været pensionister fra Bisserup der har spillet og tirsdage fra 19:00 til 21:00 har de øvrige motionister spillet.

I 2023 har der været tilmeldt 13 motionister.

Badminton afdelingen har igen i år ikke deltaget i turneringer eller stævner.

Sæsonen har været fra midt august 2023 og slutter midt april 2024.
Den nye sæson starter op igen midt august 2024.

 

Badminton udvalget, den 19. marts 2024

Steen Christensen

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk