Menu

Møde d.7/3-23 Generalforsamling

Generalforsamling ØB´s hovedforening tirsdag d. 7 marts 2023

Deltagere: Kenneth, Anna, Morten, Kristian, Frederik, Sune, Niels, Heidi, Camilla

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Aflæggelse af beretning

3. Forlæggelse af revideret regnskab

4. Udvalgene aflægger beretning

5. Behandling af indkommende forslag

6. Fastlæggelse af kontingent

7. Forelæggelse af budget for indeværende år

8. Valg:

a) Formand Niels Christiansen genopstiller ikke, best. foreslår Kristian Meldgaard

b) Næstformand Sune Rolsted genopstiller

c) Kasserer (kun i ulige år) Anna Jensen genopstiller ikke, best. forslår Frederik Uhre Christensen

d) Sekretær (kun i ulige år) Heidi Larsen genopstiller

e) Suppleanter

f) Revisor Kim Ralster og Susanne Rasmussen genopstiller

g) Fanebærer Kenneth Johansen fortsætter

     9. Evt.

1. Niels dirigent, Anna stemmetæller

2. Formanden læste beretningen som er godkendt (se bilag)

3. Regnskab gennemgået ved Anna, godkendt

4. Beretninger fra afdelingerne- se bilag. Niels tilføjer at der stadig kan søges om tilskud hos DIFDGI.

5. Ingen

6. Uændret kontingent (kr. 50,-)

7. Budget gennemgået godkendt

8. Valg

a) Ny formand Kristian Melgaard

b) Næstformand Sune Rolsted

c) Ny kasserer Frederik Uhre Christensen

d) Sekretær Heidi Larsen

e) Ingen

f) Revisor Kim og Susanne genvalgt

g) Fanebærer Kenneth og Laura

9. P-pladsen ved Hallen er booket til motorcykler d. 4/6-23. Vær opmærksom at det er muligt at søge ØB´s venner om tilskud.

Aftale med ØB´s venner på dagsorden på næste best.møde

 Næste møde 16 maj 2023 kl. 19.00

 

 

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk