Menu

Møde d.31/1-18

Hovedbestyrelsesmøde 31/1-2018

 

Deltagere: Kristian, Steen, Niels, Anna, Dennis, Dorthe og Heidi

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og evt. opfølgning, herunder hjertestarter.
 2. Nyt fra formanden, herunder forsikringsdækninger
 3. Nyt fra fodbold
 4. Nyt fra badminton
 5. Nyt fra gymnastik
 6. Økonomi v/kasserer. Budget 2018

 

 

 1. Ny hjertestarter er sat op.

 

 1. ØB er dækket ind forsikringsmæssigt via Idrætens forsikringer samt løsøre.

           Kandidat til Årets idrætspris skal der indstilles via Niels

           Hallen er lukket uge 7

 

 1. Fodboldudvalget har meddelt at de definitiv trækker sig i 2019. Der er indkøbt nye hjørneflag, bold mm. Begge boldbaner er booket til ØB alle ugens dage.

 

 1. Badminton mangler nye medlemmer.

 

 1. Har købt ny airtrack som er taget i brug. Den gamle airtrack bliver renoveret så vil den også kunne bruges. Der holdes Fastelavnsarrangement søndag d. 4/2 og gym.opvisning d. 3/3-18 Det er aftalt at gym. Selv tager bander ned. Det er kun minispring som forsætter efter Marts. Kursusgodtgørelse er blevet mindre.

 

 1. Gennemgang af økonomi. Budget 2018 gennemgået og godkendt. Betalingssystem tilføjes mobilpay, Dennis undersøger.

 

 1. Alle afd. har lavet medlemsregistrering til Kommunen.

22 Marts holdes der årsmøde i gym.afd.

 

 

Referant Heidi

 

Næste møde er generalforsamling d. 4/4-2018 kl. 19.30

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk