Menu

Møde d.8/2-22

ØB Hovedbestyrelsemøde 8/2

Deltagere: Camilla, Dennis, Kristian, Niels, Anna, Heidi

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og evt. opfølgning

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra fodbold

4. Nyt fra badminton

5. Nyt fra gym

6. Økonomi v/ kasserer- herunder orientering om intern revision

7. Evt.

 

 

1. Ref. godkendt

2. Niels sidder i arb.gruppen Luppen (Landudviklingsplan) Niels deltager når der er noget vedr. foreningen. Der er indberettet 347 medlemmer.

3. Der afventes svar på ny høring vedr. lysanlæg udendørs. Man forventer at det bliver det færdigt i sommerferien.

4. Steen melder tilbage vedr. manglende kontingent indbet. til næste møde.

5. Bisserup Brugs har tilbudt at sponsorer gym.fastelavnsfest. Gym.opvisning bliver d. 5 marts.

6. Regnskab gennemgået og kommet ud med overskud . Easy net er det nye betalingssystem. Budget gennemgået.

7. Generalforsamling holdes torsdag d. 31 Marts kl. 19.00. Pt. er der godt gang i hallen, det ser ud til at der behov for genopfriske, at det kun er tilladt med sko som er godkendt til indendørs brug. Lige som det ikke er tilladt at nyde mad samt drikkevarer inde i selve hallen. Såfremt at der bliver behov for ekstra rengøring, vil der blive fremsendt en regning til det enkelte hold.

 

Referant Heidi

Gymnastik
18. august kl. 10:30 Jumping Fitness - Event
Fodbold
28. september kl. 13:12 Kom og prøv Fodbold Fitness
Fodbold
28. september kl. 11:59 Fodbold piger 1 - 3 klasse
Gymnastik
26. september kl. 14:14 Teen Jumping Fitness - Starter d. 27/9 - Kom frisk!