Menu

Møde d.8/2-22

ØB Hovedbestyrelsemøde 8/2

Deltagere: Camilla, Dennis, Kristian, Niels, Anna, Heidi

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og evt. opfølgning

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra fodbold

4. Nyt fra badminton

5. Nyt fra gym

6. Økonomi v/ kasserer- herunder orientering om intern revision

7. Evt.

 

 

1. Ref. godkendt

2. Niels sidder i arb.gruppen Luppen (Landudviklingsplan) Niels deltager når der er noget vedr. foreningen. Der er indberettet 347 medlemmer.

3. Der afventes svar på ny høring vedr. lysanlæg udendørs. Man forventer at det bliver det færdigt i sommerferien.

4. Steen melder tilbage vedr. manglende kontingent indbet. til næste møde.

5. Bisserup Brugs har tilbudt at sponsorer gym.fastelavnsfest. Gym.opvisning bliver d. 5 marts.

6. Regnskab gennemgået og kommet ud med overskud . Easy net er det nye betalingssystem. Budget gennemgået.

7. Generalforsamling holdes torsdag d. 31 Marts kl. 19.00. Pt. er der godt gang i hallen, det ser ud til at der behov for genopfriske, at det kun er tilladt med sko som er godkendt til indendørs brug. Lige som det ikke er tilladt at nyde mad samt drikkevarer inde i selve hallen. Såfremt at der bliver behov for ekstra rengøring, vil der blive fremsendt en regning til det enkelte hold.

 

Referant Heidi

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk