Menu

Møde d.21/1-20

Hovedbest. 21 Januar 2020 kl. 19.30

Deltagere: Anna, Kristian, Steen, Niels, Camilla, Heidi

Afbud: Sune

Dagsorden:

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra fodbold

4. Nyt fra badminton-herunder organisering af badminton

5. Nyt fra gymnastik

6. Økonomi v/kasserer herunder budget 2020

7. Evt.

______________________________________________________

1. Ref. godkendt. Fra næste møde vil der være et punkt: Nyt fra skolen.

 

2. ØB er nu oppe på 315 medlemmer. Der er kommet penge til 2 instruktører, dog ikke det fulde beløb som der var blevet ansøgt om. Der er fuldt op på børneattester, hvor alt er i orden.

 

3. Fusions hold mellem ØB og Skælskør med drenge u 13/14. Generalt er der pt. ikke så mange fodboldspillere. Der arbejdes på at få et pigehold igen via samarbejde med flere klubber.

 

4. Pt. er der kun Steen, der er ikke den store søgning på badminton. Der er et par stykker som mangler at betale kontingent, Steen følger op.

 

5. Der er desværre ikke nogle som har meldt sig til bestyrelsen. Instruktørerne ønsker mere tid, er det muligt at komme til en halv-en hel time mere? Der er mulighed for at blive en halv time mere i hallen om onsdagen.

 

Ny seddel til internet i hallen koderne er: internet, og Slagelse12 Camilla laver nye sedler og sætter op. Der kommer anden opvaskemaskine til køkken i klublokalet.

 

6. Opdeling i regnskabet kurser/instruktører. Der er nu begyndt at blive betal renter. Beholdning næsten uændret. Budget gennemgået. Regnskab og budget godkendt.

 

7. Nyt fra skolen: Dorthe R stopper som leder på SFOen d. 28/1. Lisbeth Nowark er souschef. Skolen har fået 2 nye elever. Pt. er der 2 elever til at starte i børnehave kl. efter sommerferien. Der mangler elever til skolestart i hele Slagelse Kommune.

5-26/2 er Anna på ferie.

D. 4 april bruges klublokalet til fodbold opstart.

 

Næste møde er generalforsamling tirsdag d. 31/3-20 kl. 19.30

ØB´s venner
25. marts kl. 12:38 Sådan kan du støtte ØB´s venner og får reklameskilt i hallen
Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Fodbold
07. oktober kl. 10:49 Fællesskab og samarbejde har altid stået højt på listen i ØB
Luk