Menu

Møde d.25/8-20

ØB Hovedbest.møde 25 august 2020

Deltagere: Camilla, Henrik, Steen, Niels, Anna og Heidi

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra fodbolden

4. Nyt fra badminton

5. Nyt fra gymnastik

6. Økonomi fra kasserer

7. Evt.

 

1. Godkendt

 

2. Niels har sendt div. matriale rundt fra Kommunen, DGI osv. Der er forsat mulighed for at søge midler til aktiviterer.

 

3. Det går godt for fodboldafd. Der er forsat stigning i medlemstal. Fodbold fitness er kommet godt i gang.

 

4. Badminton booker baner i morgen. De spillerer som plejer at spille, bliver kontaktet.

 

5. Afd. Ikke til stede.

 

6. Saldobalance er gennemgået, og afvigelser er gennemgået

 

7. Klublokalet er pt. aflåst pga. corona, hvis man ønsker at benytte klublokalet kontakt da Camilla Kimer.

 

Næste møde 17 november 2020 kl. 19.30

 

Referant: Heidi

Gymnastik
18. august kl. 10:30 Jumping Fitness - Event
Fodbold
28. september kl. 13:12 Kom og prøv Fodbold Fitness
Fodbold
28. september kl. 11:59 Fodbold piger 1 - 3 klasse
Gymnastik
26. september kl. 14:14 Teen Jumping Fitness - Starter d. 27/9 - Kom frisk!