Menu

Møde d.21/9-21

ØB hovedbestyrelsesmøde d. 21 sept 2021

Deltagere: Niels, Camilla, Sune, Anna, Kristian og Heidi

Dagsorden:

1. Godkendelsen af ref. fra sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra fodbold

4. Nyt fra badminton

5. Nyt fra gymnastik

6. Økonomi v/kasserer

7. Rengøring og dagplejere

8. Evt.

 

 

1. Godkendt

 

2. Det skal overvejes om der skal søges nogle flere tilskud/støtteordningspuljer. Der er stort reklamepres fra omkringliggende foreninger.

 

 

3. Det går godt for boldboldafd. som vokser støt og roligt. Fodboldfitness holdet tager til Jernløse d. 9/10 for at spille ved Lyserød lørdag. Der bliver spurgt om robotplæneklipperene virker optimalt.

 

4. Badminton er kommet godt i gang og der er fuldt booket om tirsdagen.

 

5. Gym. er lige startet op, gennemsnittet af deltagere er stort set det samme.

 

 

6. Gennemgået og taget til efterretning.

Kan betalingssystemmet ændres? Der er enighed om at der nulstilles nu og så fremadrettet vil der blive nulstillet i sommerferien hvert år i perioden 1/7 til 15/7. Sune får adminstrator rettigheder.

 

7. Der forsættes med den ene times rengøring om ugen. Dagplejen forventes at starte tirsdag i uge 43.

 

8. Der efterlyses nye/flere instruktører/trænere. Julegaver forsætter.

Næste møde 24/11-21 kl. 19.30

Ref Heid

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk