Menu

Møde d.27/11-18

Hovedbestyrelsesmøde d. 27 november. 2018 kl. 19.30

Deltagere: Dennis, Niels, Steen, Kristian, Sune,Camilla, Anna og Heidi

Dagsorden

               1. Godkendelse af ref. Fra sidste møde og evt. opfølgning

               2. Nyt fra formanden

               3. DIF/DGI foreningspulje ansøgninger og bevilling

               4. Nyt fra fodbold

               5. Nyt fra badminton

               6. Nyt fra gymnastik

               7. Økonomi v. kasserer herunder budget 2019/mobilpay

               8. Rygepolitik/skolesamarbejde

               9. Evt.

 

 

1. Velkommen ved Niels, særligt velkommen til Camilla.

 

2. Der er søgt børneattester på alle. Slagelse Kommune tilbyder flere arrangementer som Niels sender vidre til rette personer.

 

3. Gym. har fået tildelt fra puljen. Niels har fået afslag på ansøgning om t-shirts. Puljen er åben for ansøgninger.

 

4. Camilla deltager for fodbolden. Ved næste møde inviteres Niels og Henrik. God opbakning til træning i Sørby.

 

5. Der kommet en bookning på en bane mere om tirsdagen. Forslag om at lægge resten af de ledige tider på fb.

 

6. Gym. har fået tilskud til flere trampoliner. Det går generalt godt med holdene med undtagelse for parkour der mangler deltagere. Der er kommet en del nye instruktører. Kristian har været til møde hos SIR, der er udfordringer med halbookning, så der vil komme uanmeldt besøg til deltagertælling. Der er en forældre som er begyndt at arbejde på en ny hj.side som et forsøg. Gym. invitere formanden til gym.opvisning d. 9 marts 2019. Forslag om der laves en pjece for hele foreningen, Niels undersøger nærmere, evt. udgivelse august 2019. Forslag om man kan tage en ven med til sin idræt for at hverve flere medlemmer.

 

 

7. Indtægter gennemgået. Henriks mail vedr. mobilpay tages med på næste møde. Fodbolden søger om tilskud til Landsmesterskab, hvis det ikke bevilliges afvikles udgiften af Hovedforeningen.

 

8. Steen informerede om skolebestyrelsen. Skolens rygepolitik gælder på skolens område og i skoletiden ved hallen. Hallen er under Kommunens rygepolitik.

 

9. Husk at slukke lyset efter endt brug i klublokalet. Næste møde Onsdag d. 6 februar 2019 kl. 19.30

 

Generalforsamling Tirsdag d. 26 Marts 2019 kl. 19.30

 

 

Referant Heidi

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk