Menu

Møde d.14/5-19

Hovedbestyrelsesmøde ØB IF 14 maj 2019

Deltagere: Kristian, Camilla, Steen, Niels, Anna og Heidi

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af ref. fra sidste møde og evt. opfølgning
 2. Nyt fra formanden
 3. DIF/DGI Foreningspulje ansøgninger og bevilling
 4. Nyt fra fodbolden
 5. Nyt fra badminton
 6. Nyt fra gymnastik
 7. Økonomi v/kasserer

 

 1. Godkendt

 

 1. Radio Solskin donerer kr. 10.000,- som overrækkes den 31/5 kl. 17.00 på scenen, Morten deltager/modtager pengene. Den 28/5 holdes der stormøde på Kirkeskovskolen vedr. udvikling af `Kirkeskoven`.

 

 1. Niels har søgt til nye fodbolde og har fået bevilligt til 60 bolde Niels indkøber boldene. Gym. har også søgt men endnu ikke fået svar.

 

 1. Der arbejdes på at skaffe flere børn, så der kan oprettes for hold for de små. Camilla indkøber ny kost til rensning af støvler.

 

 1. Sæsonen er nu slut, der har ca. været det samme antal deltagere.

 

 1. opforderer til en idrætsdag for skolen og Skælskør Skole, Steen tager det med til mødet på skolen. Feks. En dag sidst i august el først i sept.evt. midt i uge 35 Tilbud fra gym til skolen om de vil have parkourstativ, Steen tager det med på skolemødet. Kristian har indhentet tilbud på nyt anlæg i hallen, der arbejdes videre på opgaven.

 

 

 1. Ny forsikring koster mere end forventet, Niels tager kontakt til Dorthe.

 

 1. opslag på fb er det aftalt, når der en som har lavet et opslag venter man ca. en dag før de næste lægger noget op.

Hallen holder ferielukket i ugerne 28, 29 og 30

 

Næste møde 20 august 2019

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk