Menu

Møde d. 4/4-18 Generalforsamling

Generalforsamling i ØB´s hovedforening d. 4 April 2018.

Deltagere: Sune, Steen, Niels, Dorthe, Kristian, Henrik, Kenneth, Morten, Anna og Heidi

Dagsorden:

 1. Valg af dirrigent og stemmetæller
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Udvalgene aflægger beretning
 5. Behandling af indkomme forslag
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Forelæggelse af Budget for indeværende år
 8. Valg
 9. Formand
 10. Næstformand
 11. Kasserer (kun i ulige år)
 12. Sekretær (kun i ulige år)
 13. Suppleanter
 14. Revisor
 15. Fanebærere

 

 

 1. Niels dirrigent. Kenneth og Morten stemmetæller.

 

 1. Beretning ved Niels. Se bilag

 

 1. Regnskab gennemgået ved Anna. Se bilag

 

 1. Beretning for badminton ved Steen. Se bilag

Beretning for fodbold ved Dorthe. Se bilag

Beretning for gymnastik ved Kristian. Se bilag

 

 1. Der er ikke modtaget nogle forslag

 

 1. Forsætter uændret

 

 1. Budget for 2018 er godkendt

 

 1. Valg
 2. Niels
 3. Sune
 4. Ikke på valgt
 5. Ikke på valg
 6. Morten og Henrik
 7. Susanne Rasmussen og Lillian
 8. Kenneth forsætter

 

 1. Ønske om at hj.siden kommer til at fungere bedre, der kommer ny persondatalov vedr. hj.sider, så best. afventer til maj. Dorthe aftaler nærmere med Dennis. Et punkt til næste møde.

Ny struktur i foreningen tages til debat igen.

Kirkeskovskolens skolebestyrelse ønsker et tættere samarbejde. Steen har meldt sig, Niels giver Lenette besked.

 

Næste bestyrelsesmøde i Hovedforeningen 13 juni 2018

  

 

Referant Heidi

 

Bilag fra mødet :

 

Beretning – formand

 

Generalforsamling i hovedforeningen i ØB 4. april  2018

 

Årets helt store begivenhed var foreningens 150 års fødselsdag.

Jubilæet blev markeret med en reception i klublokalet hvor foreningen samtidig fik overrakt en ny fane fra Danmarkssamfundet.

Fin dækning af TV2Øst og Skælskør Avis.

Dagen efter receptionen blev afholdt en jubilæumsfest for mere end 200 deltagere med lækker stor buffet og efterfølgende musik og dans med POPlic  SERVICE– en kæmpe tak til alle de frivillige, der fik dette store arrangement afviklet.

 

Som noget nyt i foreningen forsøgte vi at få opstartet e-sport for gruppen af 14-18 årige – desværre uden held – men der er stadig positiv holdning til at starte op hvis der viser sig interesserede.

 

Hjertestarteren har igen været udsat for tyveri – den er erstattet af en ny – men vi havde ingen forsikringsdækning, så hovedforeningens økonomi måtte holde for.

Vi har fået tilbud fra Lokal Forsikring om en ny løsøreforsikring der inkluderer hjertestarteren og det er min holdning at vi skal skifte forsikringsselskab når nuværende periode i Alm. Brand udløber ( august 2018)

 

Vi besluttede ligeledes at skifte bank til den mest lokale – Sparekassen Sjælland – i Skælskør. Det er sket i løbet af efteråret. Foreningen var oprindelig kunde i Holsteinborg Sparekasse, som siden er fusioneret et par gange og blev en del af Danske Bank, som har lukket afdelingen i Skælskør.

 

Der er indhentet børneattester på alle nye trænere og hjælpere. Det er vigtigt at vi har børneattester på alle der er i kontakt med børn under 15 år.

 

Slagelse Kommune har i 2018 reduceret budget til fritidsområdet, hvorfor især aktivitetstilskud vil falde i 2018.

ØB er heldigvis økonomisk velfunderet så det får ikke umiddelbart indflydelse på aktiviteterne.

Foreningens økonomi er så god, at afdelingerne opfordres til at overveje om der er brug for større ”ønsker”

I 2018. Vi skal sikre at udstyr m.m. er opdateret.

 

Til slut vil jeg takke alle der gør en indsats for ØB – det gælder alle ledere, trænere og hjælpere.

Selvfølgelig også en tak til bestyrelsens og afdelings bestyrelsernes medlemmer.

 

Årsberetning for Ørslev Bjerge IF – Badminton 2017

 

Badminton afdelingen har i 2017 spillet både om mandagen og onsdagen i Kirkeskovhallen. Mandag fra 15:30 til 16:30 hvor det primært har været pensionister fra Bisserup der har spillet og tirsdag fra 19:00 til 21:00.

Alle 5 baner har været i brug fra 19:00 til 20:00 og 2 fra 20:00 til 21:00 om tirsdagen og 2 baner om mandagen.

I 2017 har der været 27 motionister, 1 mindre end sidste år.

Badminton afdelingen har igen i år ikke deltaget i turneringer eller stævner.

Efter vi i mange år har stået for badminton i Ørslev Bjerg IF er der brug for nye ansigter i Badminton udvalget. Vi håber derfor at der blandt de fremmødte er nogle som vil hjælpe til i badminton udvalget.

Kirkeskovhallen, den 3. april 2018

 

Steen Christensen                                   Henrik Karsholt

 

Årsberetning for Ørslev Bjerge IF - Fodbold 2017

 

Ja så er endnu et år gået.

Udviklingen i afdelingen på spiller siden er stort set uændret.

Vi har igen i år lagt noget arbejde i vores lysanlæg på banerne og det er på hold, til efter kommunevalget, så skal alle lysanlæg i kommunen op til overvejelse, i forhold til nedlæggelse eller renovering. Så der har vi været lidt i dialog med kommunen så de ikke bare lukker for vores, men vi må se hvad der sker her i 2018 med det.

2017 er også det år hvor bestyrelsen har valgt at trække sig, med udgange af sæson 18/19 så der skal arbejdes en del på at finde nogle andre ildsjæle til at overtage de daglige bedrifter der nu en gang er i en fodbold afdeling.

Sidst i 2017 valgte vi at skifte alle vores bolde ud så vi kan være klar til en ny fantastik sæson 18/19 i ØB.

Ellers har 2017 været et år, hvor hverdagen i klubben har gået sin vanlige gang.

Vi takker de andre afdelinger i klubben og selvfølgelig også vores hoved forening for et godt samarbejde og ser frem til næste års samarbejde.

Bestyrelsen i fodboldafdelingen.

 

Årsberetning for Ørslev Bjerge IF - Gymnastik 2017

 

Året i gymnastikken har været et år som vi kender det.

Vi har i år startet yoga op og det er kommet godt fra start. Instruktøren er Andrea og hinde er vi glade for at have fået ind i foreningen.

Step og zumba holdene køre som altid men desværre har Nanna valgt at stoppe når sæsonen slutter det er vi meget kede af da Nanna har stået for holdet i mange år. Der skal lyde en stor tak til Nanna for den indsats hun har ydet i foreningen. Vi håber selvfølgelig at hun vil savne os til efteråret og vende tilbage.   

Vores mor, far og barn hold har lidt flere børn i år. og det ser ud til at vi er ved at komme lidt over de små årgange.

Krudtugleholdet  køre også fint efter en mindre rokade blandt instruktørerne nu har vi Signe og Camilla og dem er vi også glade for.

MiniParkour køre også rigtigt godt vi kunne dog godt tænke os lidt flere gymnaster her.

Parkourholdet for de store har haft en hård start i år. en brækket fod hos hjælpetræneren og en instruktør i uddannelse er ikke rigtigt en holdbar løsning. Takke være Janni har holdet dog klaret sig i gennem en stor tak skal lyde til Janni for indsatsen i år. 

Mini/juniorspring holdet er i år det store hold med godt 40 gymnaster som kommer fra hele området og flere fra Skælskør. Der er i år planlagt flere lokaleopvisninger end vi plejer og det er god reklame.

Ynglingeholdet har Kenneth igen i år prøvet at få op og stå men kontingent er ikke noget de unge går så højt op i vi måtte lukke holdte ned inden jul.

 

Bestyrelsesarbejdet i år er gået rigtigt fint vi er begyndt at lægge vores arbejde lidt om så alle får deres opgave område.

Vi har fået købt en ny aer track ind og fået lavet den gammel om så vi nu har to til de store hold. Det går stadigvæk ikke så godt med sponsorater til den.

Vores lokal opvisning gik rigtigt fint der var dog nogle af vores egne hold som ikke var der det må bestyrelsen tage op om der er andre måder at få folk på gulvet på. Vi havde også 4 gæstehold på programmet og jeg tror de hyggede sig og syntes det er sjovt at være med  (tradition)

Der blev også sat et stort biled på forsiden af Skælskør avisen samt en fin annonce inden i avisen  det er Poulsommer som har hjulpet os med det og det skal han have Tak for.  

Økonomien i opvisningen var bedre i år med lidt over 8000 kr. efter alle udgifter var trukket.

 

Vi har fået en ny kasser i foreningen det er Anna og hinde er vi glade for hun er hjælpsom og hurtig lige det vi har savnet så samarbejdet går rigtigt godt.

En ny formand for hovedforeningen har vi også fået det en Niels og han har været med til en af møderne i gymnastikken så bestyrelsen kunne hilse på ham og han kunne se hvor dan tingene fungeret i gymnastikken.

Vi takke resten af hovedforeningen, badminton og fodbolden for godt samarbejde med haltider og hvad der ellers rør sig i foreningen.

 

En stor tak til alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer og øvrige frivillige i gymnastikken for den store indsats i gør uden jer ville alt dette ikke kunne lade sig gøre.

Tak skal også lyde til vores sponsorer, som er med til at sponsorere vores opvisning.

 

Formanden 2017

 

 

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk