Menu

Møde d.19/11-19

Hovedbest.møde d, 19/11-19 kl. 19.00

Deltagere: Kristian, Niels, Henrik, Anna, Morten, Steen, Sune, Dennis, Camilla og Heidi

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde og evt. opfølgning

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra fodbold

4. Nyt fra badminton- herunder organisering af badminton

5. Nyt fra gymnastik

6. Økonomi ved kasserer

7. Evt.

 

1. Godkendt

 

2. Div. matrialer er sendt rundt fra formand

 

3. Der arbejdes på at få samlet og passet på pigefodbold i hele Kommunen. Vedr. lysanlæg, der vil være møde først i det nye år. Der arbejdes på at anskaffe ”udskifterbokse”. Der er givet ”grønt lys” fra Kommunen om opsætning af vaskemaskine og tørretumbler i det nye år. De DBU kurser som trænerne har gennemgået, skal der yderlig bet. til eksamen.

 

4. Henrik træder ud af badminton. Steen forsætter.

 

5. Der er oprettet et festudvalg, som arrangere en fest for de unge 24/1-2020. Mht. klubmodul, der aftales et møde mellem Karin, Kristian og Dennis. Det frivillige foreningsliv hylder en forening 20 dec i det røde pakhus Morten deltager. Forslag til at lave et samlet blad kirke/idræt.

 

6. Endelige rettelser til budget meldes tilbage til Anna senest 1/12-19.

 

7. Sune deltager i fællesskabsmøde. Frivillige til Skanderborg festival søges, det være et godt tilskud til foreningen. Skolesamarbejde med idrætsdag, var en succes.

Vær opmærksom på at passe på ”Hallen” det er ikke tilladt at nyde mad og drikke inde i hallen, benyt venligst klublokalet. Husk at rydde op efter Jer selv og låse evt. skabe efter Jer.

Næste møde 21/1-2020 kl. 19.30

Generalforsamling 31/3-2020

Referant Heidi

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk