Menu

Møde d.24/9-18

Hovedbestyrelsesmøde d. 24 sept. 2018 kl. 19.30

Deltagere: Niels, Kristian, Henrik, Dennis, Dorthe, Anna, Sune og Heidi

Dagsorden

 1. Godkendelse af ref. Fra sidste møde og evt. opfølgning
 2. Nyt fra formanden
 3. Kontingent betaling og betalingssiden?
 4. DIF/DGI foreningspulje ansøgninger og bevilling
 5. Nyt fra fodbold
 6. Nyt fra badminton
 7. Nyt fra gymnastik
 8. Økonomi v. kasserer herunder halvårsregnskab og budget 2019

 

 

 1. Steen skal til første skolebest.møde i morgen.

 

 1. Mobilpay fungerer ikke på klubbens tilmeldningsside (klubmodul). Pt. oprettes holdene manuelt i systemet. Henrik tager kontakt til klubmodul.

 

 1. Har ansøgt og fået kr. 24900,- . Niels har ansøgt til nye t-shirt og afventer stadig svar.

 

 1. Der er fundet en ny frivillig til fodboldbest. Et børnehold har været til stævne i Sommerland Sjælland samt et herre hold til landfinaler. Der SKAL findes nye mennesker til bestyrelsen, Dennis, Dorthe og Camilla indkalder til møde hvor Niels og Henrik inviteres med.

 

 1. Sæsonen er startet med 26 deltagere.

 

 1. Positiv tilslutning til holdene. Jumping fitnes er startet op med stor tilslutning. Ny zumba instruktør er startet. Rulleskøjtehold er startet med 12 deltagere. Springholdet er startet med 85 deltagere. 165 medlemmer. Der er indkøbt flere trampoliner.

 

 1. Halvårsregnskabet er gennemgået, der forventes et underskud på kr. 30000,- i Hovedforeningen.

 

 1. Lysanlægget skal skiftes til næste år. Henrik kontakter Jan vedr. IT osv.

Frivillig hjælp til Skanderborg festival søges, kontakt Sune Rolsted for yderlig information. Sune laver et opslag på fb.

Næste møde 27 november 2018 kl. 19.30

                                                          Referant Heidi

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk