Menu

Årsberetning Formand

Generalforsamling 7. marts 2023

Formands beretning

Foreningen har i år haft en mindre tilbagegang i antal medlemmer, som udelukkende skyldes ophør af vores senior fodbold – men vi kan håbe at de vender tilbage når/hvis træner situationen ændrer sig. Vi er nu 335 medlemmer.

Men stor ros til gymnastik og fodbold for de mange aktiviteter, der trækker medlemmer til.

Hovedbestyrelsen har siden sidste generalforsamling i 2022 afholdt 3 møder.

Vi har blandt andet fået afklaret regler for anvendelse af hallen, som der var forskellige opfattelser både internt i foreningen og med kommunen.

Vi har igen i år haft et rigtig fint samarbejde med Kirkeskov skolen og har vores observatør post i skolens bestyrelse, som stadig er besat af Steen Christensen .

 Foreningens økonomi – dygtigt styret af Anna Jensen – er stadig god og der er stadig muligheder for investering i nye initiativer eller udstyr. Foreningspuljen i DIF/DGI er ligeledes åbnet igen.

Jeg har deltaget i LUP møder for området. LUP er en LandditriktsUdviklingsPlan som kommunen kan anvende ved nye initiativer i landdistrikterne. Udviklingsplanen er nu færdiggjort og er løbende til debat i området. Jeg har givet input til foreningsarbejdet i området Kirkeskoven, hvor skolen ligeledes har været meget aktive.

Trænere, ledere og bestyrelser har gjort et kæmpe arbejde for klubben og jeg er især glad for, at vi til stadighed kan tiltrække unge trænere og instruktører. Kæmpe tak for det.

Derfor besluttede vi, at alle skulle have en tak for indsatsen og igen i år købte julegavekurve til alle. De blev taget imod med et stort smil fra alle.

Jeg vil gerne takke alle vores frivillige – trænere, hjælpere samt bestyrelserne i de 3 afdelinger. Ligeledes en tak til medlemmerne af hovedbestyrelsen for en altid positiv stemning.

Jeg blev valgt til formand for 6 år siden og troede at det kun skulle være for en kort bemærkning for at hjælpe klubben.

Det har været 6 hyggelige år, hvor der altid har været en positiv stemning og en positiv indstilling til gavn for klubben.

7. marts 2023

Niels Christiansen

 

 

 

 

 

 

 

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk