Menu

Årsberetning Fodbold

Formandens beretning Fodbold.

Et nyt år er gået for ØB IF fodbold.

Fodboldafdelingen har haft samarbejde med kommunen og Kirkeskovskolen om at bygge og opsætte stærekasser, for at sikre banerne fra biller der ødelægger græsbanerne. Disse er nu opsat og der har i forbindelse med opsætningen været arrangement fra kirkeskovskolen, hvor der har været journalist og repræsentanter fra lokalområdet med ved opsætningen.

Der har været en del opgaver/udfordringer i forbindelse vores lysanlæg, som der er arbejdet på siden marts 2020 med kommunen. Så vi venter stadigt spændt på de nye lysmaster, men disse skulle ifl. plan nu være planlagt til at blive opsat omkring sommerferien 2023.

Der har været stor glæde af de nye udskiftningsbokse og bænke på den store bane, som er blevet rost af flere udefrakommende og egne brugere.

Der er fortsat ønske om der fornyes/opsættes nye bænke til banerne bag hallen, så der også er pladser ved 8 og 5 mandskampe. Der overvejes og undersøges p.t. om det er muligt at indgå i et samarbejde med skole eller andet, for at få lavet bænke og ligende til banerne bag hallen.

2022 er igen et år hvor vi er udfordret i trænerteamet, da der fortsat er ønsker om flere hold/årgange og niveauer, hvilket fortsat er en udfordring grundet manglende trænere til fodbold afd.

Vores herre senior hold holder desværre en pause, da trænere og flere spillere havde behov for orlov. De fleste spillere står standby og venter til holdet kan starte igen og kun ganske få spillere har søgt andre klubber for at bevare deres interesse for fodbold.

Der er forsøgt at skaffe nye trænere inden tidligere trænere gik fra, men dette er ikke lykkedes. Der arbejdes fortsat løbende på at rekruttere nye trænere, for at kunne starte herre senior op igen, så spillerne kan optage deres træning igen i ØB.

Sæsonen 2022 var året hvor ØB IF fodbold sommerafslutning i form af intern turnering mellem dvs. hold, samt med invitation til alle hovedsponsorer for inddragelse for at bibeholde og bringe interesse og opmærksom tilbage til ØB IF. Sommerafslutningen var åben for deltagelse af ikke medlemmer mod lille gebyr for dagsdeltagelse, hvilket bragte lidt gamle spillere tilbage på banen i efteråret.

Tiltaget med arrangement på tværs af hold betragtes som succesfuldt og kom ud med lille overskud, som er gået til indkøb af dvs. redskaber og gas til den store nye grill formanden har skaffet til afd.

Året 2022 er også året hvor U16 drengene på samarbejdsholdet har været i gang med at arbejde og samle penge, da der var et stort ønske om en fælles fodboldrejse for holdet, inden mange skulle på efterskole og starte uddannelser. I slutningen af 2022 kunne der konstateres, at mod en egenbetaling fra alle der ønskede at komme med, kunne dette lykkes. Det blev dog ikke en tur til Spanien og Barca, men der blev samlet og indbetalt nok til de kunne komme med til Holland og spille i Easter open. Drengene ser frem til denne tur med spænding.

Samtidigt har der været en del overvejelser i forbindelse med samarbejdet for U16, da der fra sensommeren 2023 ikke vil være nok ØB drenge til at holde fast i 50/50 samarbejdet. Der forventes derfor at samarbejdet afsluttes omkring sommerferien 2023 og spillere der ønsker forsat at træne derfor overdrages til SB&I fra 1/7-2023.

Der planlægges med SB&I, at lave en glidende overgang i løbet af foråret 2023, hvor drengene flyttes op og spiller U17, således de kan slås sammen med anden årgang og bevare et hold efter sommerferien 2023.

Dette har ikke været en let beslutning, men er truffet for at give drengene de bedste muligheder for fortsat at kunne spille fodbold.

Formanden arbejder fortsat intensivt på at varetage ØB fodbolds interesser, med de beslutninger og tiltag der skal tages og laves, for at bevare interessen for at sportsudøverne til at vælger ØB IF fodbold.

Der arbejdes som altid på at finde flere trænere og flere medlemmer til bestyrelsen.

Vi takker de andre afdelinger i klubben, ØB’s venner og vores hoved forening for et godt samarbejde og ser frem til næste års samarbejde.

Camilla Greis Kimer - fodboldformand.

Ørslev Bjerge Idrætsforening

ØB´s venner
25. marts kl. 12:38 Sådan kan du støtte ØB´s venner og får reklameskilt i hallen
Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Fodbold
07. oktober kl. 10:49 Fællesskab og samarbejde har altid stået højt på listen i ØB
Luk