Menu

Møde d. 21/11-2023

Hovedbestyrelsesmøde Ørslev Bjerge IF D. 21 november 2023


Deltagere: Anna, Camilla, Kristian, Sune og Heidi
Afbud: Steen, Henrik og Kenneth

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af sidste ref.
3. Valg af mødeleder
4. Orientering fra formanden
5. Orientering fra fodbolden
6. Orientering fra badminton
7. Orientering fra gymnastikken
8. Orientering fra kassereren
9. Pkt. til dagsorden
10. Tilføjelse dagsorden
11. Evt.

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Kristian
4. DGI holder forsat kontakt mht. at skaffe frivillige
5. Ansøgning på læskur er aflevereret. Fodbold fitness er der god tilslutning til, der mangler indendørs plads til holdet fra uge 49
6. Intet nyt forsat mange ledige baner
7. Der er udfordringer mht. tider/plads ifht. fodbolden mangler plads til træning. Der mangler yoga instruktør, gym.afd beslutter om yogaholdet skal lukkes samt om deltagerne skal have pengene retur.
8. Det er blevet godt med det nye mobilpay, opdeling er blevet tydelig. Budgetter bliver sendt ud til afdelingerne, evt. rettelser skal være afleveret til Anna inden næste best.møde. Afdelingerne skal være hurtigere til at give tilbagemelding mht. godkende betalinger, dette tages med som et pkt. på næste møde
9.
10. a) OK vil gerne komme fordi til opvisningen? Kommer på næste møde. ’
b) Gardinbussens reklamer bliver flyttet
c) Vi forsætter med juleposer, det overvejes at flytte indkøbet til Spar.


Næste møde tirsdag d. 30 januar 2024 kl. 19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk