Menu

Årsberetning Gymnastik

Årsberetning 2023

Gymnastikafdeling

Et spændende - og på mange måder et nyt - år er gået.

Vi var i 2022 rundt og lave 4 opvisninger, hvor vi fik vist noget rigtig fin gymnastik og gjort god reklame for foreningen og vores hold.

Ligeledes skal vi i 2023 rundt og vise, hvad vi har arbejdet med hele vinteren til 5 opvisninger.

Vi har også deltaget i andre arrangementer, som skolefodbold og ”Sommer i by” - alle med succes.

I et godt samarbejde med Kirkeskovskolen har vi igen i år afholdt fagdag, hvor vi en dag har hele skolen til forskellige aktiviteter. Vi har også haft flere dage, hvor vi deltager i den normale idrætsundervisning.

Vi genindførte i december måned - efter flere års pause – juletræsfesten, og med over 100 tilmeldte var dette også en stor succes, der kommer igen.

Fastelavn er lige blevet afholdt. Også der var alt, som det skulle være. Glade deltagere og fantastisk festudvalg, der tog sig af denne opgave.

Bestyrelsen i gymnastikafdelingen er i år vokset med 5 nye medlemmer, så vi i dag er 8 medlemmer og 2 suppleanter.

Vi har inddelt ansvarsområder og delt opgaverne ud iblandt os. Det har været rigtig godt for afdelingen at få flere med og uddelt opgaverne på flere.

Det har været et rigtig godt år med mange aktive på både børn og voksenhold.

Vi har især på krudtuglerne om mandagen i alderen 3-6 år haft stor tilslutning. Og på mini/junior om onsdagen har der ligeledes været en rigtig stor stigning i antal gymnaster.

Vi har fået flere nye instruktører på holdene og fået uddannet nye unge hjælpeinstruktører - alle gør et fantastisk stykke arbejde. Tusinde tak for jeres store engagement og den tid, I bruger i foreningen.

Vi har i år startet et nyt herrehold op med Morten som instruktør. Med en rolig stigning over sæsonen skal dette nok også blive en succes.

Vi har desværre været nødsaget til at lukke vores zumbahold, da vi ingen instruktør havde længere. Og også teen-jump kunne desværre ikke lade sig gøre.

Der er i år blevet indkøbt instruktørtøj, så vi kan være ens, når vi er ude og vise foreningen frem og også til træning generelt.

Vi har indkøbt ny team-track og har til næste år planer om indkøb af andre redskaber, så vi bliver ved med at kunne tilbyde gode forhold til vores medlemmer.

Vi har igen i år haft et godt samarbejde med de andre afdelinger i foreningen. Tak for det.

En stor tak skal også lyde til de sponsorer, der i dette år har hjulpet til på den ene eller den anden måde.

Kenneth Johansen

Formand

 

 

 

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk