Menu

ØB IF

Indkaldelse til generalforsamling i ØBs hovedforening

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

TIRSDAG  DEN 29. JUNI 2021 KL. 19.30 I KIRKESKOV HALLENS MØDELOKALE

(udsat på grund af corona)

 

DAGSORDEN:

 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLER
 2. AFLÆGGELSE AF BERETNING
 3. FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB
 4. UDVALGENE AFLÆGGER BERETNING
 5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
 6. FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT
 7. FORELÆGGELSE AF BUDGET FOR INDEVÆRENDE ÅR
 8. VALG:
  1. FORMAND
  2. NÆSTFORMAND 
  3. KASSERER (KUN I ULIGE ÅR)
  4. SEKRETÆR (KUN I ULIGE ÅR)
  5. SUPPLEANTER
  6. REVISOR
  7. FANEBÆRERE
 9. EVENTUELT

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før.

Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.Bisserup, den 9. juni 2021

 

Niels Christiansen

formand

Nyheder
27. maj kl. 12:18 Årsmøde i gymnastik afdelingen d. 9. juni 2021
Nyheder
10. maj kl. 00:21 Jumping Fitness går på sommerferie nu!
Nyheder
05. juli kl. 17:27 Medlemmerne strømmer til lokal klub
Corona retningslinjer
16. maj kl. 20:58 Corona retningslinjer ØB Fodbold